rudolf
Richard Sulík spoločne s Jánom Rudolfom predstavujú nové opatrenia. PHOTO: FB MH.

Ján Rudolf: Ako pomáhame podnikateľom cez eurofondy

Vicepremiér Richard Sulík predstavil v piatok na tlačovej besede ďalší produkt pomoci pre podnikateľov v týchto ťažkých časoch. Ide o poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre mikro, malých a stredných podnikateľov. Cieľom tejto pomoci je vysporiadať sa s finančnými tažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek kríze udržať pracovné miesta. Je to program, ktorý bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Slovak Investment Holding (SIH), ktorá je v tomto programovom období na Slovensku zodpovedná za realizáciu finančných nástrojov. Preto sa tento program aj nazýva „SIH antikorona záruka“

SIH antikorona záruka umožní komerčným bankám poskytovať nové, maximálne štvorročné preklenovacie úvery, až do výšky takmer 1,2 milióna EUR na jeden úver. Konečné úvery pre MSP budú poskytované s 12-mesačným odkladom splátok istiny aj úroku a vďaka poskytovanej záruke a úrokovej dotácii finančným inštitúciám môžu byť bezúročné. Prostriedky poskytnutého úveru by mali predovšetkým slúžiť na financovanie prevádzkových potrieb podnikateľa (predovšetkým financovanie mzdových výdavkov zamestnancov, nákup tovarov, výrobkov, služieb, úhrada nájomného a energií, atď.) a obstaranie investícií (napr. strojov, technológií) súvisiacich s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest. Uvedené prostriedky nemôžu byť využité na vyplatenie starých úverov/pôžičiek, úrokov ako aj penále a pokút.

Finančné prostriedky na tento program sú poskytované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR, ktoré neboli v tomto programovom období vyčerpané. V prvej vlne ide o takmer 100 miliónov eur a sú financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Banky na základe tzv. pákového efektu navýšia túto sumu 2,5 násobne. V nadväznosti na absorpčnú kapacitu trhu a záujem MSP o daný typ podpory, bude MH SR tento nástroj podporovať ďalšími nevyužitými eurofondami.

Ako sa k týmto peniazom dostanete ?

O tento produkt prejavili záujem takmer všetky banky na Slovensku. Prvá banka, ktorá podpísala zmluvu bola Slovenská sporiteľňa a v priebehu nasledujúcich dní sa predpokladám pridajú aj ďaľšie banky. Reálna výška úveru bude samozrejme závisieť od veľkosti podnikateľského subjektu, jeho doterajších aktivít a schopnosti úver splácať. O výške úveru rozhodujú banky. Ak je tento úver pre vás výhodný a pomôže vám v tejto ťažkej situácii, utekajte čo najskôr do Vašej banky a pýtajte sa na úvery s názvom Antikorona záruka.

Viac..  Na Slovensku štartujú nové eurofondy, predstavujú radikálnu zmenu v celom systéme

O Ján Rudolf

Ján Rudolf
Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa venuje problematike čerpania eurofondov na Slovensku. Vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Neskôr úspešne ukončil aj doktorandské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy pracoval ako projektový manažér na Mestskom úrade v Galante, kde získal prvé skúsenosti s projektami ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Mesto Galanta využilo medzi prvými mestami na Slovensku nastávajúce možnosti a predložilo viacero projektov, ktoré boli spolufinancované z eurofondov. V roku 2006 viedol Ján Rudolf ako generálny riaditeľ na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú republiku negociácie s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli o pridelení finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre Slovensko na programové obdobie 2007 – 2013. Pre nesúhlas s tzv. nástenkovým tendrom bol prinútený odísť z ministerstva. Neskôr v tejto najväčšej eurofondovej kauze svedčil na súde v pozícii kľúčového svedka.

Odporúčame pozrieť

Univerzitná nemocnica Bratislava môže čerpať eurofondy v hodnote až 18,5 mil. eur

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) môže vďaka projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý predstavuje pomoc …

Consent choices