Nicholsonová
Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. PHOTO: © European Union-EP.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Opatrenia, ktoré sme schválili, budú znamenať skutočnú zmenu pre tisíce ľudí v EÚ

Európsky parlament svojim rozhodnutím zaistil, že Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) môže poskytovať pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

Koronavírus ohrozuje vo veľkej miere ľudí bez domova a chudobných. Preto je pre poslancov EP kľúčové, aby sa  potravinová pomoc a ďalšie operácie financované  Fondom európskej pomoci pre najodkázanejších (FEAD) dostali k tým, ktorí to najviac potrebujú. Je potrebné urýchlene prijať špecifické opatrenia, aby sme pred vírusom ochránili zraniteľné skupiny  a aby sme zaistili, že sa k nim naďalej dostane potravinová pomoc a základná materiálna pomoc a zároveň  budú rešpektované princípy osobnej ochrany  a obmedzenia vzájomného kontaktu.

Pod tlakom tejto urgentnej situácie rýchlo zareagoval Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a požiadal o prijatie špeciálnych opatrení, aby mohla pokračovať činnosť tohto fondu, ktorý poskytuje potravinovú a materiálnu pomoc 13 miliónom ľudí v EÚ ročne.

Európsky parlament odobril zmeny, ktoré navrhla Európska komisia. Tieto zmeny umožnia  počas koronakrízy financovať poskytnutie ochranných pomôcok , dočasné 100% spolufinancovanie z európskeho rozpočtu pre účtovný rok 2020-2021 , zjednodušené  vykazovanie a  audit.

Na základe iniciatívy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, poslanci tiež prijali nové opatrenie, ktoré umožní  potravinovú a materiálnu pomoc poskytovať prostredníctvom poukážok v akejkoľvek forme (nielen elektronickej) tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých, ktorí sa podieľajú na pomoci najzraniteľnejším a vylúčeným komunitám, najmä ľuďom bez domova.

Lucia Ďuriš Nicholsonová, predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci po hlasovaní povedala:

Naša práca sa zamerala na urgentnú potrebu ochrániť ľudí bez domova a zraniteľné skupiny obyvateľstva, pre ktorých je prístup k potravinovej a ďalšej pomoci počas koronakrízy ešte dôležitejší.

.S podporou všetkých politických skupín náš výbor navrhol dve  vylepšenia k návrhu Európskej komisie a to papierové poukážky, ktoré doplnia elektronické, aby bola pomoc z FEAD čo najinkluzívnejšia a dostala sa ku všetkým bez  obmedzení. Opatrenia, ktoré sme dnes schválili  budú znamenať skutočnú zmenu v teréne pre tisíce ľudí v EÚ, ktorí žijú v prekérnych podmienkach a čelia extrémnej chudobe.

Chcela by som zablahoželať politickým skupinám, Rade aj Komisii za výbornú spoluprácu na týchto opatreniach pod veľkým časovým tlakom“.

Návrh bol prijatý 686 hlasmi za, 7 bolo proti a 3 sa zdržali.

Ďalšie kroky:

Rada musí formálne odsúhlasiť pozíciu EP. Prijaté opatrenia vstúpia do platnosti po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ v nasledujúcich dňoch.

Ďalšie informácie

Pandémia COVID-19,ktorá zasiahla členské štáty, znamená vyššie riziko pre zraniteľné skupiny, keďže  aktivita Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie skupiny (FEAD) bola prerušená kvôli karanténnym  a ochranným opatreniam.

Fond vo výške 3,8 miliardy eúr vznikol v roku 2014 ako európsky príspevok na pomoc v boji proti tým najhorším formám chudoby. Za úlohu má aj posilniť sociálnu kohéziu v Európe. Pomáha asi 13 miliónom ľudí ročne. Jeden z piatich Európanov žije  na hranici chudoby a sociálnej vylúčenosti, pričom zasiahnuté sú najmä ženy, deti, starší ľudia a ľudia bez domova. Partnerské organizácie v členských štátoch manažujú potravinovú a materiálnu pomoc, ale tiež poskytujú poradenstvo, či sociálne aktivity.

Viac..  Michal Wiezik: Na Slovensku chýbajú kvalifikovaní pracovníci pre návrhy cyklotrás

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jablko

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Štát musí stáť pri rodičoch, ktorí sa prepadávajú do chudoby. VIDEO

My v Jablku 🍎 vnímame núdzu ľudí, ktorí sa prepadávajú do chudoby – rodiny s …

Consent choices