syr, parmigiano reggiano
Parmigiano Reggiano, jeden z najznámejších výrobkov so zemepisným označením. PHOTO: © European Union.

Chránené zemepisné označenia Európskej únie majú predajnú hodnotu 75 milárd eur

Európska komisia zverejnila štúdiu, podľa ktorej majú poľnohospodárske výrobky, potraviny a nápoje, ktorých názvy sú chránené ako zemepisné označenia Európskej únie, predajnú hodnotu 74,76 mld. EUR. Viac ako pätina tejto sumy pripadá na vývoz mimo Európskej únie. Štúdia konštatovala, že predajná hodnota výrobku s chráneným názvom je oproti predajnej hodnote podobných, ale necertifikovaných výrobkov v priemere dvojnásobná. 

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski uviedol: Európske zemepisné označenia odzrkadľujú bohatstvo a rozmanitosť produktov, ktoré ponúka naše odvetvie poľnohospodárstva. Výhody pre výrobcov sú zjavné. Môžu svoje výrobky predávať za vyššiu cenu tým spotrebiteľom, ktorí majú záujem o autentické regionálne výrobky. Zemepisné označenia sú kľúčovým aspektom našich obchodných dohôd. Celosvetovou ochranou výrobkov predchádzame podvodnému používaniu názvov výrobkov a zachovávame dobré meno európskych poľnohospodárskych potravín a nápojov. Zemepisné označenia chránia lokálnu hodnotu na globálnej úrovni.“

Európske potraviny sú známe tým, že sú bezpečné, výživné a veľmi kvalitné. Tradičné spôsoby výroby prispievajú k cieľu EÚ vytvoriť celosvetový štandard udržateľnosti v potravinárskej výrobe.

Systémy kvality EÚ sú zamerané na ochranu názvov špecifických výrobkov a propagáciu ich jedinečných vlastností súvisiacich s ich zemepisným pôvodom, ako aj s výrobným tajomstvom daného regiónu. Tieto názvy sú súčasťou systému práva duševného vlastníctva v EÚ, vďaka čomu sú právne chránené proti napodobovaniu a zneužívaniu. Ochranu poľnohospodárskych výrobkov a vín zabezpečujú „chránené označenie pôvodu“ (CHOP) a „chránené zemepisné označenie“ (CHZO), na liehoviny sa vzťahuje „zemepisné označenie“ (ZO). Európska únia zaviedla aj označenie „zaručená tradičná špecialita“ (ZTŠ), ktoré slúži na vyzdvihnutie tradičných aspektov výrobku bez nutnosti ich prepojenia na konkrétnu zemepisnú oblasť. Predajná hodnota poľnohospodárskych výrobkov a potravín s označením ZTŠ je 2,3 mld. EUR.

Štúdia vzala do úvahy všetkých 3 207 názvov výrobkov, ktoré boli chránené v 28 členských štátoch EÚ ku koncu roka 2017 (do konca marca 2020 stúpol celkový počet chránených názvov na 3 322). Štúdia konštatovala, že predajná hodnota výrobku s chráneným názvom je oproti predajnej hodnote podobných, ale necertifikovaných výrobkov v priemere dvojnásobná.

Takisto sa v nej uvádza, že z hľadiska uvádzania na trh a zvýšenia predaja existuje jasný hospodársky prínos pre výrobcov vďaka vysokej kvalite a dobrej povesti výrobkov, a ochota spotrebiteľov zaplatiť za autentické výrobky viac.

Štúdia dospela k týmto hlavným zisteniam:

  • Vysoká predajná hodnota: Zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality mali v roku 2017 celkovú odhadovanú predajnú hodnotu 77,15 mld. EUR, čo predstavuje 7 % celkovej predajnej hodnoty potravín a nápojov vyrobených v Európe, ktorých odhadovaná hodnota v roku 2017 bola 1 101 mld. EUR. Vína predstavovali viac ako polovicu tejto hodnoty (39,4 mld. EUR), poľnohospodárske výrobky a potraviny 35 % (27,34 mld. EUR) a liehoviny 13 % (10,35 mld. EUR). Z 3 207 názvov výrobkov, ktoré sa v roku 2017 nachádzali v registri (zemepisné označenia aj ZTŠ), išlo v 49 % o vína, v 43 % o poľnohospodárske výrobky a potraviny a v 8 % o liehoviny.
  • Vyššia predajná hodnota chránených výrobkov: predajná hodnota výrobkov, na ktoré sa štúdia zamerala, bola oproti predajnej hodnote podobných, ale necertifikovaných výrobkov v priemere dvojnásobná. V prípade vín bola táto hodnota (value premium rate) 2,85, pri liehovinách 2,52 a pri poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách 1,5.
  • Skutočne európska politika: Každá krajina EÚ produkuje výrobky, ktorých názvy sú chránené na úrovni EÚ a ktoré reprezentujú tradičné kulinárske dedičstvo regiónov a podieľajú sa na hospodárskom rozvoji agropotravinárskeho odvetvia jednotlivých krajín.
  • Vývoz výrobkov so zemepisným označením: výrobky so zemepisným označením predstavujú 15,5 % celkového vývozu poľnohospodárskych výrobkov a potravín z EÚ. Najväčší podiel majú aj naďalej vína, a to z hľadiska predajnej hodnoty (51 %), ako aj z hľadiska obchodu s krajinami mimo EÚ (50 %). Väčšina výrobkov z EÚ so zemepisným označením putuje do USA, Číny a Singapuru a predstavuje polovicu vývoznej hodnoty týchto výrobkov.
Viac..  Počet komerčných letov v Únii bol vlani stále nižší ako pred pandémiou

V záujme optimálneho fungovania politiky kvality EÚ sa od 4 novembra 2019 do 3. februára 2020 uskutočnila online verejná konzultácia s cieľom získať od zainteresovaných strán spätnú väzbu k politike. Okrem iných kľúčových zistení sa väčšina respondentov zhodla na tom, že systémy kvality EÚ sú prínosom pre výrobcov i spotrebiteľov. V súhrnnej správe sa uvádza podrobný prehľad spätnej väzby získanej počas verejnej konzultácie.

Súvislosti

Pri výrobkoch s chráneným označením pôvodu (CHOP), chráneným zemepisným označením (CHZO) a zemepisným označením (ZO) v prípade liehovín sa spotrebitelia môžu spoľahnúť na to, že výrobok bol skutočne vyrobený v uvedenom regióne pôvodu a pri jeho výrobe sa použili tradičné znalosti a techniky príslušného regiónu. Hlavný rozdiel medzi CHOP a CHZO spočíva v tom, koľko surovín musí pochádzať z danej oblasti, resp. koľko krokov výroby sa musí v tejto oblasti uskutočniť. Medzi najznámejšie výrobky so zemepisným označením patria: Bayerisches Bier, Champagne, Irish Whiskey, olivy Kalamata, Parmigiano Reggiano, Polska Wódka, Queso Manchego a Roquefort.

Na druhej strane zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) vyzdvihuje tradičné aspekty výrobku, napríklad spôsob výroby alebo zloženie. Výrobok nemusí byť prepojený so žiadnou konkrétnou zemepisnou oblasťou. Ako príklady známych výrobkov so ZTŠ možno uviesť Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa, Amatriciana tradizionale, Hollandse maatjesharing a Kriek.

EÚ uzavrela vyše 30 medzinárodných dohôd, na základe ktorých je mnoho zemepisných označení EÚ uznávaných aj za jej hranicami a zemepisné označenia z tretích krajín sú zas uznávané v EÚ. Tieto zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri obchodných rokovaniach medzi EÚ a inými krajinami. Komisia okrem toho každoročne vynakladá na propagáciu kvalitných výrobkov v EÚ a na celom svete približne 50 mil. EUR.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices