Gabriel
Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel. PHOTO: © European Union.

Spoluprácu v boji proti koronavírusu posilňuje Európska platforma údajov o COVID-19

Európska komisia spolu s niekoľkými partnermi spustila Európsku platformu údajov o COVID-19 s cieľom umožniť rýchle zhromažďovanie a zdieľanie dostupných údajov z výskumu. Platforma, ktorá je súčasťou akčného plánu ERAvsCorona, je ďalším míľnikom v úsilí EÚ o podporu európskych i celosvetových výskumníkov v boji proti šíreniu koronavírusu.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: Zriadenie európskej platformy údajov o COVID-19 je dôležitým konkrétnym opatrením na posilnenie spolupráce v boji proti koronavírusu. Cielená podpora pre otvorenú vedu a otvorený prístup má u nás dlhoročnú tradíciu. Teraz nastal čas, aby sme zintenzívnili úsilie a stáli pri našich výskumníkoch. Vďaka spoločnému úsiliu dokážeme túto pandémiu lepšie pochopiť, diagnostikovať a napokon aj zdolať.“

Nová platforma poskytne otvorené, dôveryhodné a viacúrovňové európske i globálne prostredie, v ktorom môžu výskumníci ukladať a zdieľať súbory údajov, ako sú sekvencie DNA, bielkovinové štruktúry, údaje z predklinického výskumu a klinického skúšania, ako aj epidemiologické údaje. Je výsledkom spoločného úsilia Európskej komisie, Európskeho inštitútu bioinformatiky Európskeho laboratória molekulárnej biológie (EMBL-EBI), infraštruktúry Elixir a projektu COMPARE, ako aj členských štátov EÚ a iných partnerov.

Rýchle otvorené zdieľanie údajov významne urýchľuje výskum a nové zistenia, a tým umožňuje účinne reagovať na núdzový stav súvisiaci s koronavírusom. Európska platforma údajov o COVID-19 je v súlade so zásadami stanovenými vo Vyhlásení o spoločnom využívaní údajov v stave ohrozenia verejného zdravia a zdôrazňuje záväzok Komisie, pokiaľ ide o otvorené výskumné údaje a otvorenú vedu. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby veda bola efektívnejšia, spoľahlivejšia a aby lepšie reagovala na spoločenské výzvy. V tejto súvislosti je platforma zároveň prioritným pilotným projektom zameraným na plnenie cieľov európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) a vychádza zo sietí vytvorených medzi EMBL-EBI a národnými verejnými infraštruktúrami v oblasti údajov o verejnom zdraví.

Akčný plán ERAvsCorona

Ministri pre vedu a inovácie zo všetkých 27 členských štátov EÚ podporili 7. apríla 2020 desať prioritných opatrení v rámci akčného plánu ERAvsCorona. Akčný plán vychádza z celkových cieľov a nástrojov Európskeho výskumného priestoru (EVP) a zahŕňa krátkodobé opatrenia založené na úzkej koordinácii, spolupráci, zdieľaní údajov a úsilí o spoločné financovanie medzi Komisiou a členskými štátmi. Zameriava sa na kľúčové zásady Európskeho výskumného priestoru, ktoré sa teraz budú uplatňovať v najvyššej možnej miere, aby pomohli výskumníkom a členským štátom EÚ uspieť v boji proti pandémii koronavírusu.

Okrem Európskej platformy údajov o COVID-19, ktorá bola spustená, sa ďalšie opatrenia zameriavajú na koordináciu financovania, rozšírenie rozsiahlych klinických skúšaní v celej EÚ, posilnenie podpory pre inovačné podniky a podporu celoeurópskeho hakatónu, ktorý sa má konať koncom apríla s cieľom zmobilizovať európskych inovátorov a občiansku spoločnosť. Spoločný plán, v ktorom sa uvádzajú prioritné opatrenia, bude v nadchádzajúcich mesiacoch pravidelne aktualizovaný útvarmi Komisie a národnými vládami.

Súvislosti

EÚ prijíma rázne opatrenia na boj proti pandémii. Komisia takisto vyčleňuje stovky miliónov eur na opatrenia v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sa majú použiť na vývoj vakcín, nových liečebných postupov, diagnostických testov a zdravotníckych systémov s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu.

Vychádzajúc zo svojich dlhodobých investícií zrealizovaných pred pandémiou koronavírusu (v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja a programu Horizont 2020), a to aj v oblasti dohľadu a pripravenosti, EÚ dokázala rýchlo uvoľniť 48,2 milióna eur na 18 projektov zaradených do užšieho výberu, ktoré sú zamerané na rýchle diagnostické testy v mieste poskytovania starostlivosti, nové liečebné postupy, nové vakcíny, ako aj na epidemiológiu a modely na zlepšenie pripravenosti a reakcie na vypuknutie pandémie. Projekty zahŕňajú 151 výskumných tímov z celého sveta.

Okrem toho EÚ zmobilizovala verejné i súkromné finančné prostriedky vo výške takmer 90 miliónov eur prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu a ponúkla finančnú podporu vo výške takmer 80 miliónov eur inovačnému podniku CureVac na urýchlenie vývoja a výroby vakcíny proti koronavírusu.

Nedávne zrýchlené verejné obstarávanie Európskej rady pre inováciu vo výške 164 miliónov eur prilákalo značný počet startupov a MSP ponúkajúcich inovácie, ktoré by mohli pomôcť aj v boji proti pandémii. V reakcii na pandémiu koronavírusu zohráva dôležitú úlohu aj vyše 50 prebiehajúcich alebo zrealizovaných projektov Európskej rady pre výskum. Poskytujú náhľad na pandémiu koronavírusu z viacerých vedeckých oblastí (virológia, epidemiológia, imunológia, verejné zdravie, zdravotnícke pomôcky, spoločenské správanie, krízové riadenie).

V záujme posilnenia globálnej spolupráce koordinuje EÚ medzinárodné iniciatívy v rámci siete Globálna výskumná spolupráca pre pripravenosť v prípade infekčných chorôb (GloPID-R), ktorá spája 29 financujúcich subjektov z 5 kontinentov a WHO. Sumou 20 miliónov eur prispieva takisto na Koalíciu pre inováciu pripravenosti v oblasti epidemiológie (CEPI). Napokon sa v rámci Programu partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (EDCTP) financujú tri výzvy vo výške takmer 28 miliónov eur z programu Horizont 2020 na podporu výskumu v oblasti koronavírusu a posilnenie výskumných kapacít v subsaharskej Afrike.

Viac..  SMER-SD: Predseda strany R. Fico poslal výzvu predsedníčke eurokomisie, v ktorej má informovať o posledných udalostiach

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …