Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union-EP.

Ivan Štefanec: Práva ľudí, ktorí žijú v prihraničných regiónoch, nesmú byť porušované

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) víta rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o uvoľnení režimu pre ľudí, ktorí žijú v prihraničných regiónoch a pravidelne cestujú za prácou, či za štúdiom. Riešenie pohybu v podobných prípadoch by, podľa Štefanca, malo byť záležitosťou bilaterálneho porozumenia medzi štátmi. 

“Z európskej úrovne sme viackrát žiadali, aby boli práva ľudí, ktorí žijú v pohraničí rešpektované a neboli im robené prekážky pri ceste za prácou, či za štúdiom. Som rád, že naše hlasy boli vypočuté a títo občania nebudú ukrátení. Práve možnosť života v blízkosti hraníc a voľný pohyb je vyjadrením hodnôt, na ktorých je Európska únia postavená. Všetky budúce opatrenia by preto mali byť prijímané s ohľadom na túto kategóriu obyvateľov.” 

Viac..  Ivan Štefanec: V diskusii o budúcnosti Európy by mali viac znieť kresťanské hlasy

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Európska únia musí prejaviť solidaritu voči Taiwanu

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) listom vyzval predsedníčku …