voda
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Voda z verejného vodovodu neprenáša koronavírus, ubezpečujú vodárenské spoločnosti

BRATISLAVA – Asociácia vodárenských spoločností (AVS) ubezpečuje, že voda z verejného vodovodu neprenáša koronavírus. Vyplýva to z tlačovej správy AVS.

“Asociácia vodárenských spoločností zaznamenala, že od vypuknutia pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 sa šíria obavy týkajúce sa kvality vody. Mnohé z týchto obáv pochádzajú z médií, ktoré nesprávne interpretujú výsledky výskumu,” uvádza AVS a dodáva, že podľa najnovších informácií zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a OSN a na základe dostupných dôkazov, voda z verejného vodovodu neprenáša vírus SARS-CoV-2.

Podľa AVS voda zo zdroja podzemnej vody pochádza zo zvodnenej vrstvy, ktorá je pokrytá vrstvami hornín a pôdy, čo ju chráni pred kontamináciou. “Voda odobratá z povrchových zdrojov prechádza spravidla viacstupňovou úpravou, ktorá zahŕňa procesy ako koaguláciu, filtráciu a dezinfekciu. Naše skúsenosti a výsledky výskumu naznačujú, že akékoľvek potenciálne vírusy sú účinne a efektívne eliminované týmto multibariérovým systémom,” vysvetľuje AVS. “Okrem týchto opatrení je voda dodávaná verejným vodovodom dezinfikovaná, zdravotne zabezpečená a to buď chlórom, alebo UV žiarením a dodávatelia pitnej vody zabezpečujú pravidelný monitoring jej kvality, v súlade s platnou legislatívou,” dodáva.

Odpadová voda odvádzaná verejnou kanalizáciou nepredstavuje riziko nákazy a podľa najnovších vedeckých výskumov je riziko priameho prenosu choroby COVID-19 prostredníctvom splaškov infikovaných osôb veľmi nízke. Podľa AVS k dnešnému dňu nie je známy žiadny prípad prenosu vírusu fekálnoorálnou cestou. Ako uvádza EurEau (Európska asociácia prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií), v súčasnosti vo svete prebieha mnoho štúdií súvisiacich s výskytom COVID-19. “Všetky dostupné informácie ukazujú, že ľudia pracujúci s odpadovou vodou sú dobre chránení, keď plne rešpektujú obvyklé bezpečnostné opatrenia pri práci a používajú osobné ochranné prostriedky,” doplnila AVS, ktorá zároveň vyzvala Európsku úniu a členské štáty na zabezpečenie dostatočného množstva ochranných prostriedkov pre prevádzkovateľov verejných kanalizácií.

Viac..  Vladimír Bilčík o nedostatku liekov v EÚ: Až príliš dlho sme sa spoliehali na dodávky spoza hraníc

Asociácia vodárenských spoločností apeluje na používateľov, aby rešpektovali, že verejná kanalizácia slúži v prvom rade na odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd. “Tuhý odpad, ako sú vlhčené obrúsky, kuchynský papier a latexové alebo plastové rukavice, ale aj oleje z vyprážania do nej jednoznačne nepatria a majú byť zneškodnené v koši spolu s ostatným domovým odpadom, prípadne na určených zberných miestach,” vysvetľuje AVS, nakoľko tieto látky upchávajú potrubia, poškodzujú čerpadlá a znižujú kapacitný profil kanalizácie. Prevádzkovatelia verejných vodovodov a verejných kanalizácií zároveň ubezpečili svojich odberateľov a producentov, že ich služby fungujú v nezmenenom režime a zabezpečujú pre nich bezpečnú dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v nepretržitej prevádzke.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Najpozitívnejší vplyv na rozvoj Slovenska mali podľa Slovákov vstup do EÚ a NATO a prijatie eura

Najpozitívnejší vplyv na rozvoj samostatného Slovenska mali podľa Slovákov vstup do Európskej únie (EÚ) a …

Consent choices