cyklisti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vzácnym druhom hrozí vyhynutie. Prispievajú k tomu mnohí Bratislavčania najmä počas týchto dní

CHRÁNENÉ ÚZEMIE SYSĽOVSKÉ POLIA / Počas týchto dní ľudia častejšie športujú a chodia do prírody. Žiaľ, nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí pešo či na bicykloch vstupujú na územia, ktoré sú chránené a ohrozujú tak vzácne druhy vtákov. Teraz im hrozí vyhynutie. Kriticky vysoká návštevnosť vo vzácnej lokalite nie je hrozbou len pre vtáctvo, ale aj pre ľudí. Stovky ich denne prechádzajú z Rakúska na Slovensko.

Napriek tomu, že zákaz vstupu na toto chránené územie je jasne označený, denne tadeto nelegálne prúdia stovky ľudí, či už pešo alebo na bicykloch. A to bez akejkoľvek kontroly. Sysľovské polia, lokalita v bratislavskej mestskej časti Rusovce, zažíva počas týchto dní nápor, na aký nie je pripravená.

Ochranári tvrdia, že ak sa ľudia nespamätajú a kompetentní nezačnú okamžite konať, Slovensko môže navždy stratiť hneď dva spomedzi svojich najvzácnejších vtáčích druhov. “Je to jediné miesto na Slovensku, kde ešte žije drop fúzatý a sokol červenonohý. Okrem toho je tu zimovisko divých husí. A práve preto tu bolo vyhláškou určené a stanovené, že je tu zákaz vstupu cyklistom a turistom. Samozrejme ľudia tu často prechádzajú okolo tejto značky dopravnej a vôbec to ignorujú, nevšímajú si,” upozornil ornitológ Jozef Chavko.

Ľudia značky nerešpektujú

Aj v čase, keď sme boli na mieste my so strážou prírody, prechádzala územím rodinka s deťmi. Na bicykloch, napriek tomu, že je na mieste jasne viditeľná dopravná značka. A pred ňou tabuľa s vyhláškou. “Dobrovoľníci Slovenskej ornitologickej spoločnosti realizovali prieskum na tejto lokalite a monitorovali, koľko nelegálnych vstupov zaznamenajú v priebehu troch hodín. A v jeden deň to bolo v priebehu troch hodín až takmer 150 ľudí, ktorí nelegálne vstúpili do tohoto územia,” priblížila Lucia Deutschová z iniciatívy Ochrana dravcov na Slovensku.

“My aj keby sme ako chceli, tak nemáme možnosť tým ľuďom a takej mase ľudí nejakým spôsobom ten vstup zamedziť a nejako vysvetliť, že naozaj je to veľmi kritická situácia. Mnoho ich to pochopí, ale viacej je tých, ktorí to nechápu a sú viacmenej aj arogantní a nevieme im to vysvetliť,” poznamenal Jozef Chavko. “V prípade dropa je to možnože aj najohrozenejší druh na Slovensku a môže sa stať, tieto vtáky sú extrémne citlivé na vyrušovanie, že nielenže nezahniezdia, ale úplne tú lokalitu opustia,” vysvetlila Lucia Deutschová.

Viac..  Jarná hospodárska prognóza 2022: ruská invázia je testom odolnosti hospodárstva EÚ

“Ešte pred dvomi mesiacmi som tu videl kŕdle dropov, desiatky dropov a dropíc, pripravovali sa na hniezdenie. Celkovo tu zimuje 300 až 400 jedincov dropov na našom území a teraz tu neuvidíte ani jediného dropa,” doplnil Jozef Chavko. “Uvedomujeme si, že nie každý pozná túto vyhlášku, preto sa snažíme umiestňovať k vstupom do území piktogramy a informačné tabule a rôzne iné prvky, ktoré informujú ľudí, čo sa v tom území môže a čo sa naopak nesmie. Len, žiaľ, máme problém s vandalizmom a s tým, že nám pravidelne ľudia odstraňujú tieto značky. Buď ich zničia, alebo ich úplne odstránia,” poznamenala Lucia Deutschová.

Problém je to aj epidemiologický, a to práve pre ľudí

Pokiaľ by sme neprihliadali teraz na ochranu prírody, ďalším rizikom je z epidemiologického hľadiska nedostatočne kontrolovaný úsek prechodu z a do Rakúska. “Tu naozaj nie je problém prejsť na územie Rakúska obzvlášť bicyklom možno 2km, kilometer, čiže ja si myslím, že aj toto riziko tu je a tiež by si to mali príslušné orgány všímať,” reagoval Jozef Chavko.

“Ja som počítal spoločenskú hodnotu živočíchov, ktoré tu žijú, teda hlavne tých chránených a vyšla mi hodnota 3 mil. eur. To je obrovská hodnota na tak maličkom území, neviem, že či je to aj zrovnateľné aj s inými územiami. Práve preto je tu alarmujúca situácia, lebo ak tomu nezamedzíme, tak Slovensko príde o dva druhy, ktoré jednoducho na území vyhynú,” uzavrel Jozef Chavko.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rakúsko od dneška zrušilo všetky epidemické opatrenia pri vstupe do krajiny

Rakúsko od pondelka 16. mája nepožaduje od cestujúcich takzvané COVID pasy. Opatrenia s nimi súvisiace …