Miko
Zdroj: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Horský priechod Vernár je bezpečnejší. Pomohli eurofondy

Cesta na horský priechod Vernár mala v minulosti mnoho problémov. Voda podmývala vozovku, na mnohých miestach ju poškodzovali zosuvy pôdy a zo svahov padali kamene. Z tohto dôvodu bolo potrebné cestu zmeniť, zrekonštruovať a zabezpečiť. V rámci projektu, ktorý spolufinancovala Európska únia boli vybudované oporné múry, nové mosty, zvodidlá a vozovka bola spevnená tak, aby sa tieto problémy vyriešili. Rekonštruovať vozovku na mieste ako je horský priechod nie je jednoduché, pretože možnosti obchádzkovej trasy boli len minimálne. Z tohto dôvodu bola potrebná rýchla a efektívna rekonštrukcia ako v prípade obnovy mostov na vernárskom priechode. Najrýchlejšou možnosťou bolo zbúrať starý most a postaviť v čo najkratšom čase nový.

Rekonštrukcia mosta aj priľahlého úseku cesty v intraviláne obce Vernár, v okrese Poprad, je spolufinancovaná z fondov Európskej únie. Ide o súčasť väčšieho projektu Slovenskej správy ciest – Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách prvej triedy. Stavebné náklady v tomto prípade sú vo výške 1,13 milióna EUR. Počas obnovy došlo najskôr k odstráneniu drevín a krov v miestach staveniska, nasledovali stavebné úpravy, odvodnenie cesty, zabezpečenie stability komunikácie prostredníctvom nových oporných múrov, zabezpečenie brehov potoka Strateník a výmena bezpečnostných prvkov. Obdobná rekonštrukcia mostov a ciest za európske peniaze ako je na spišskej strane pri Vernári sa uskutočňuje aj na hronskej strane v blízkosti Červenej skaly.

Viac..  Dom správcu pod hradom v Starej Ľubovni obnovili za eurofondy

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Operačný program Technická pomoc má najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ, využil zhruba 75 %

Najvyššiu úroveň čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 má Operačný …