Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko je členom EÚ už 16 rokov

Presne pred 16 rokmi, 1. mája  2004, sa Slovenská republika pridala k Európskej únii. Dnes spolu s nami oslavuje aj ďalších 9 štátov, ktoré sa tiež stali súčasťou tejto veľkej európskej rodiny. Hoci predchodkyňa Európskej únie bola založená s cieľom podporiť hospodársky rozvoj, postupne sa spoločenstvo stalo aj zárukou mieru  v Európe.

Členstvo v EÚ prinieslo všetkým národným štátom mnoho výhod. Jedným z najvýznamnejších úspechov je vytvorenie jednotného európskeho trhu. Vznikol spoločný priestor, ktorý umožnil slobodný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a tiež pracovnej sily. Z týchto výhod profituje aj Slovensko. V Schengenskom  priestore sa môžeme voľne pohybovať a členstvo v EÚ nám pomohlo získať bezvízový styk do väčšiny krajín sveta. Naši študenti sa môžu vzdelávať v zahraničí, spoznávať kultúru iných krajín. Veľkým benefitom je aj spoločná mena a zrušenie roamingových poplatkov. 

Slovensko od vstupu do EÚ získalo vyše 29,5 miliardy eur. EÚ investuje v rámci štrukturálneho financovania 2 830 eur na obyvateľa Slovenska. Vďaka  peniazom z Únie sme obnovili  2 248 km cestných komunikácií, Slovensko dostalo podporu na  949 výskumných projektov a projektov podnikového výskumu.

Viac..  Ivan Štefanec: Novinárov nemožno trestať za ich prácu

O Marco Németh

Marco Németh
Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom gymnázia. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie. Sériou rozhovorov EN pre mladých oslovuje predovšetkým svojich vrstovníkov a prijateľným spôsobom im sprostredkuje aj zložité politické témy.

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: USA a EÚ by mali naďalej prehlbovať obchodnú spoluprácu odstraňovaním existujúcich prekážok

Vzťahy EÚ-USA: Parlament požaduje rovnocenné partnerstvo zamerané na riešenie globálnych výziev • podpora strategickej autonómie …