ulica, koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ako minimalizovať následky koronavírusu? Podľa europoslancov musíme myslieť aj na vzdialenejšiu budúcnosť

Členské štáty EÚ sa teraz sústreďujú na to, aby sa čo najrýchlejšie dostali z koronakrízy. Zotavovanie hospodárstva sa malo podľa poslancov uskutočniť v súlade s ekologickým dohovorom.

Prioritou číslo jeden stále zostáva minimalizácia následkov koronavírusu. Európsky parlament však upozorňuje na to, že musíme myslieť aj na vzdialenejšiu budúcnosť.

Vo svojom uznesení zo 17. apríla parlament vyzdvihol nutnosť prepojiť ozdravný balíček po pandémii s ekologickým dohovorom. Ekonomika by sa mala znovu rozbiehať s ohľadom na životné prostredie.

Emisie CO2

Počas prísnych opatrení, ktoré jednotlivé štáty zaviedli proti šíreniu koronavírusu, sa výrazne zlepšila kvalita ovzdušia. Prispela k tomu nielen nižšia dopravná zaťaženosť alebo aj obmedzenie výroby a produkcie. Európske metropoly zaznamenali značný pokles koncentrácie škodlivého oxidu dusičitého. Niektoré stanice ho namerali až o polovicu menej. Uzavretie kancelárií, odstávka výroby a pokles cestovania majú za následok aj menej emisií oxidu uhličitého.

Za prvý štvrťrok roku 2020 sa tiež pravdepodobne znížila spotreba elektriny. Pokles dopytu po elektrine zo strany priemyslu znížil cenu kvót v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami. Ich cena od polovice februára do polovice marca klesla o 40%.

Klimatický zákon

V novembri 2019 Európsky parlament symbolicky vyhlásil v EÚ klimatickú pohotovosť a vyzval, aby všetky budúce návrhy zo strany Európskej komisie smerovali k tomu, aby globálne otepľovanie neprekročilo 5 °C.

Viac..  M. Beňová: Environmentálne opatrenia musia zohľadňovať potreby priemyslu a poľnohospodárskej výroby

Komisia v decembri 2019 predstavila ekologický dohovor a v marci prišla s návrhom klimatického zákona, ktorý obsahuje plány na to, aby sme do roku 2050 dosiahli uhlíkovú neutralitu. V januári parlament ekologický dohovor podporil a vyzval k zavedeniu ambicióznejších krokov na dosiahnutie tohoto cieľa.

Na schôdzi výboru pre životné prostredie 21. apríla výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans označil vytýčenú časovú os za stále platnú a prisľúbil, že v septembri predstaví upravený plán do roku 2030.

Klimatický zákon musí schváliť parlament aj členské štáty. Parlament chce, aby EÚ záväzne prijala jeho ciele ešte pred najbližšou klimatickou konferenciou OSN. Tá sa bude kvôli koronavírusu konať až v roku 2021.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices