Sassoli
Predseda EP David Sassoli. PHOTO: © European Union- EP.

David Sassoli: Európska únia ešte nikdy nezohrávala takú dôležitú úlohu ako teraz

Vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho a lídrov poslaneckých klubov v EP k výročiu Schumanovej deklarácie z 9. mája 1950.

70. výročie vyhlásenia Schumanovej deklarácie si pripomíname v čase, keď Európa musí čeliť najnáročnejšej výzve od konca druhej svetovej vojny: zdravotnej, hospodárskej a sociálnej kríze, ktorú vyvolalo ochorenie COVID-19.

Schumanovou deklaráciou, ktorá položila základy Európskej únie, sa začal realizovať jedinečný a skutočný politický projekt, ktorého cieľom bolo zaručiť mier a blahobyt a zlepšiť životy všetkých európskych občanov. Už pred 70 rokmi obsahovala Schumanova deklarácia myšlienku, že „Európa sa nevybuduje ani naraz, ani vcelku alebo podľa jediného plánu. Vybuduje sa napĺňaním konkrétnych skutkov, v prvom rade vytvorením skutočnej solidarity.“ Výsledkom tohto prístupu postupného budovania bola Európska únia, ako ju poznáme dnes.

Už od samého začiatku spočíval európsky projekt v budovaní politického a hospodárskeho spoločenstva založený na hodnotách, ktoré vzišli z našej spoločnej európskej histórie, ako je solidarita, otvorenosť, sloboda, tolerancia, rovnosť a zároveň rozmanitosť a dodržiavanie zásad právneho štátu.

Jean Monnet, autor Schumanovej deklarácie, vyhlásil, že „ľudia sa nemenia, pokiaľ to nie je potrebné, a túto potrebu pociťujú len v čase krízy.“ Každá kríza je príležitosťou posunúť sa vpred. A tak aj súčasná kríza zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby sa Európska únia začala usilovať o to, aby bola efektívnejšia, demokratickejšia a bližšie k občanom.

Svet sa za posledných 70 rokov úplne zmenil a Európska únia ešte nikdy nezohrávala takú dôležitú úlohu ako teraz. V novovznikajúcom geopolitickom usporiadaní a v kontexte ekologickej krízy je našou povinnosťou prijať úlohu globálnej sily, ktorá zabezpečuje stabilitu a mier, právny štát, udržateľnosť a multilateralizmus.

Táto kríza už ukázala, a to za vysokú cenu, že Únia je ešte stále nedokončeným projektom a že neschopnosť zabezpečiť solidaritu alebo bojovať proti nepretržitému porušovaniu ľudských práv a zásad právneho štátu sa neprejavuje len v teoretických diskusiách.

Stojíme na pleciach velikánov, a preto by mala byť schopnosť európskych inštitúcií a členských štátov reagovať na súčasné zdravotné, sociálne, hospodárske, environmentálne, bezpečnostné a inštitucionálne výzvy prinajmenšom porovnateľná s politickou ambicióznosťou Schumanovej deklarácie. Musíme posilniť a prehĺbiť demokratickú legitímnosť Európskej únie a zaručiť, aby jej politiky a vedúca úloha vyjadrovali vôľu občanov Európy v plnohodnotnej parlamentnej demokracii.

Viac..  Europarlament posúdi neohlásené cesty zákonodarcov

Domnievame sa, že nastal čas na ambicióznu diskusiu o budúcnosti Európy s jej občanmi a so všetkými zainteresovanými stranami, aby sme formovali Úniu, v ktorej chceme spoločne žiť, a aby sa v radoch občanov dosiahla zhoda o tom, na akých politických základoch chceme realizovať obnovu európskeho kontinentu. Solidarita je hlavnou podmienkou našich spoločných budúcich výsledkov.

V tejto súvislosti aj naďalej veríme, že vhodným fórom na naplnenie tejto ambície je plánovaný celoeurópsky projekt Konferencia o budúcnosti Európy. Konferencia musí byť zvolaná čo najskôr a jej výsledkom musia byť jasné návrhy, do ktorých budú priamo a zmysluplne zapojení občania, aby sa dosiahla hĺbková reforma Únie, a ktoré jej umožnia predovšetkým prijímať rozhodnutia v spoločnom európskom záujme, na základe ktorých bude Únia efektívnejšia, jednotnejšia, demokratickejšia, zvrchovanejšia a odolnejšia.

Opätovne potvrdzujeme pozíciu Parlamentu a berieme na vedomie pozíciu Komisie, že proces konferencie, jej koncepcia, štruktúra, harmonogram a rozsah by mali byť predmetom spoločnej dohody všetkých troch inštitúcií. Preto vyzývame Radu, aby v súvislosti s konferenciou predložila ambicióznu pozíciu.

Okrem radosti a vďačnosti za to, že 75 rokov žijeme v jednote a mieri, nesmieme zabúdať na to, že solidarita sa nekončí na našich hraniciach. Súčasná pandémia nás upozorňuje na význam viacjazyčnosti pri spoločnom zvládaní spoločných výziev a kríz. Cesta vpred by nemala byť založená na národnom egoizme, ale na posilnenej Európskej únii s väčšou mierou integrácie, ktorá úzko spolupracuje s medzinárodnými partnermi v duchu vzájomnej spravodlivosti a porozumenia.

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices