Slovenskí europoslanci o Dni Európy

Vladimír Bilčík (EPP): Schumanova myšlienka európskej integrácie je aktuálna dnes rovnako ako po druhej svetovej vojne. Schuman chcel spájať krajiny a ľudí, chcel, aby sa povojnová obnova v Európe uskutočnila prostredníctvom spolupráce. Dnes sa musíme usilovať o to isté v čase koronakrízy. Opätovné otváranie hraníc či obnovený pohyb ľúdí po Európe zvládneme úspešne a v zdraví len úprimnou snahou a prácou každého z nás v Európskej únii. V čase korony si môžeme uvedomiť úplne bezprostredne praktický význam Schumanovej idey európskej spolupráce.

 

Monika Beňová (S/D): Deň Európy, kedy si pripomíname 70. výročie Schumanovej deklarácie, je oslavou jednoty, mieru a solidarity v Európe. V dnešných časoch pandémie sú symbolom tejto solidarity predovšetkým všetci Tí, ktorí nám v prvej línii pomáhajú krízu spôsobenú vírusom COVID-19 zvládnuť a prekonať. Viac ako kedykoľvek pred tým sa ukazuje dôležitosť vzájomnej koordinácie a prehlbovania spolupráce v Európe. Hľadanie spoločného európskeho receptu pri vyrovnávaní sa s medicínskymi, ako aj hospodárskymi následkami pandémie je vzhľadom na previazanosť jednotlivých ekonomík nevyhnutnosťou. Len týmto spôsobom sa budeme môcť vyvarovať prípadným nedorozumeniam či finančným stratám a pomôcť tak k vytváraniu silnejšej, súdržnejšej a sociálnejšej Európy pre všetkých jej občanov.

 

Ivan Štefanec (EPP): V týchto dňoch, viac ako inokedy, si uvedomujeme, aká dôležitá je súdržnosť a solidarita v rámci Európskej únie. Jednota nám pomáha ekonomicky rásť a zároveň nás chráni v čase krízy. Pripomíname si 70. výročie Schumanovej deklarácie. Znamená to 70 rokov mieru, demokracie a prosperity v Európe, do ktorej Slovensko vždy prirodzene patrilo a do ktorej sme sa v roku 2004 vrátili. Teší ma, že dnes aj my môžeme spolurozvíjať unikátny európsky projekt.

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR): Práve teraz počas koronakrízy pociťujeme, aké dôležité je byť súčasťou Európskej únie. Nie je to len kvôli tomu, že nám poskytuje finančnú pomoc v čase krízy. Myslím si, že nám chýbajú výhody EÚ, ktoré boli pred koronakrízou samozrejmosťou. Teraz vidíme, ako by to vyzeralo keby sa Slovensko odtrhlo. Som vďačná za to, že sa Slovensko má o čo oprieť.

 

 

Martin Hojsík (RE): Koronakríza ukázala, že nutne potrebujeme silnú Európu. Ale nie je to len o aktuálnej pandémii, rovnako čelíme ďalším krízam, predovšetkým klimatickej a ernviromentálnej. Na ich prekonanie potrebujeme viac Európy, silneješiu Európu, viac solidarity medzi členskými krajinami. Potrebujeme silnú a zjednotenú Európu, ktorá bude schopná postaviť sa výzvam 21. storočia.

Viac..  Matovič oznámil spustenie aplikácie domáca karanténa, zatiaľ nie je pre všetkých

 

Miriam Lexmann (EPP): Dlhé desaťročia európskej solidarity ukazujú, že len spolupráca plodí mier, ktorý bolo treba pre individuálne záujmy opätovne získať s takými veľkými obeťami. Mier a sloboda sú výsady tých, ktorí si ich vedia ubrániť. Nedajme si ich! Avšak nezabudnime pritom na základy, na ktorých európska spolupráca stojí.

 

Michal Wiezik (EPP): Európska únia vznikla pred 70 rokmi ako hospodárske spoločenstvo, založené na princípoch spolupráce, mieru, solidarity a demokracie. Dnes môžeme úprimne konštatovať, že EÚ je celosvetovo unikátny a nanajvýš úspešný projekt, zaručujúci prosperitu a stabilitu svojim 27 členským štátom, je najsilnejšou svetovou ekonomikou so spoločnou menou a najdôležitejší obhajca demokratických princípov vo svete. Som nesmierne rád, že EÚ ako prvá vykročila na najdôležitejšiu cestu, ktorá stojí pred ľudstvom, a odhodlane hľadá spôsob ako žiť udržateľne a v súlade s našou krásnou planétou Zem. Verím, že bude v tejto snahe úspešná a som šťastný, že môžem byť toho súčasťou!

Eugen Jurzyca (ECR): Je dobré si pripomínať dôležité výročia. Nie preto, aby sme si zahltili pamäť dátumami, ale preto, aby sme budúcnosť riešili ponaučeniami, ktoré z nich vyplývajú. Dnes je dobré si pripomenúť, aké hrôzy dokáže priniesť storočie, v ktorom štáty veria, že bohatnúť sa dá iba na úkor iných štátov a nechápu, že spolupráca môže byť „hrou s nenulovým súčtom“. Teda hrou, kde nemusí jeden prehrať, aby mohol druhý vyhrať. Hrou, v ktorej môžu vyhrať všetci. Pripomeňme si aj to, že nevyhnutnou podmienkou takejto spolupráce je slobodný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a ľudí. Medzi štátmi, ale aj v nich.

“Sedemdesiate výročie Schumanovej deklarácie je začiatkom úspešného príbehu politickej a ekonomickej spolupráce európskych krajín, unikátnym integračným modelom, ktorý nemá paralely v spolupráci krajín na iných svetadieloch. Súčasné geopolitické výzvy, postavenie Európy vo svete, hodnoty demokracie a právneho štátu, zmeny klímy a globálne otepľovanie a predovšetkým bezprecedentná pandémia koronavírusu sú naliehavou výzvou na hľadanie nových spoločných európskych politík v duchu vyjadrenia Jean Monneta o čoraz užšej spolupráci, povedal Dionýz Hochel, poverený riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku.

O Marco Németh

Marco Németh
EN pre mladých zostavuje náš najmladší spolupracovník Marco Németh. Je študentom gymnázia. Každý týždeň vám prinesie zaujímavé postrehy , aktuálne témy , informácie o práci v inštitúciách EU i novinky zo sveta.

Odporúčame pozrieť

Lexmann

Čína hrubo zasiahla do slobody Hongkongu, Lexmann zmobilizovala politických lídrov z celého sveta

Čína prijala kontroverzný zákon, ktorým napriek medzinárodnému dohovoru výrazne ohrozila autonómiu, právny štát a základné slobody …