Miko
Zdroj: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Za európske peniaze vznikli na Slovensku už desiatky zberných dvorov

Mnoho odpadu sa vyprodukuje v každej obci Slovenska. Pokiaľ by sa neseparoval, skončil by na skládkach bez ďalšieho využitia. Jedným z enviromentálnych problémov, ktoré Slovensko stále riešie je nakladanie s odpadom. Za zvyškom Európskej únie stále Slovensko zaostáva v recyklácii a zbere odpadov a aj to bol dôvod preto, aby v rámci európskych fondov bola realizovaná výstavba zberných dvorov po celom Slovensku. Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 37 miliónov EUR na vybudovanie 52 dvorov. Jedným z nich je aj v Telgárte priamo pod Kráľovou Hoľou. Najviac z dotácií v rámci projektu zberných dvorov smerovalo na východné Slovensko, predovšetkým do okresu Gelnica. Okrem samotného mesta ide o štyri obce vzdialené do 10 kilometrov. Sú to Margecany, Veľký Folkmár, Helcmanovce a Prakovce.

Spomenuté obce vrátane okresnej Gelnice tvoria takmer polovicu obyvateľov okresu. Ako celok však patrí k najmenším okresom na Slovensku so svojimi 30 tisícmi obyvateľmi. Najvyššou sumou bolo podporené centrum odpadového hospodárstva v Krompachoch za dva milióny a projekt zberného dvora v Tvrdošíne za 1,9 milióna eur. V aktuálnom programovacom období je na projekty týkajúce sa odpadového hospodárstva zameraný operačný program Kvalita životného prostredia. Prioritu majú projekty zamerané na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ale aj podpora triedeného zberu komunálnych odpadov a zhodnocovanie so zameraním na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu odpadov. Projekt zriaďovanie zberných dvorov s možnosťou recyklácie preto pokračuje aj v ďalšom programovom období a o dotácie môžu požiadať ďalšie obce.

Viac..  Slovensko žiada Európsku komisiu o dodatočné zdroje na riešenie utečeneckej krízy

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pocitac

Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

Schopnosť využívať užitočné mobilné aplikácie, bezchybné ovládanie asistenčných pomôcok, či školenia rešpektujúce hendikep sú pre …