Korcok
Minister zahraničných vecí SR, Ivan Korčok. PHOTO: MZVaEZ SR.

Vyhlásenie MZVEZ SR ku Dňu Európy


Dnes, na Deň Európy si pripomíname 70. výročie prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z 9. mája 1950, ktorým sa položili základy európskej integrácie a ktorý vošiel do histórie ako Schumanova deklarácia. Vlády v slobodnej časti Európy rozhodnuté zabrániť opakovaniu vojny dospeli k záveru, že previazanie hospodárskych záujmov v spoločnom inštitucionálnom rámci pomôže zvýšiť životnú úroveň a neumožní opakovanie konfliktov v Európe.

Výhody integrácie neboli v povojnovej Európe dopriate všetkým jej národom. Po roku 1989 sa však aj pre Slovenskú republiku Európska únia (EÚ) stala synonymom návratu do Európy. Toto strategické smerovanie sme opakovane potvrdili v slobodných voľbách aj v referende o vstupe do EÚ. Dnes je EÚ základným rámcom našej stability, prosperity a slobody. Vďaka členstvu v EÚ sme súčasťou spoločenstva krajín založeného na spoločných hodnotách, priestore voľného pohybu a sme súčasťou prijímania všetkých rozhodnutí ovplyvňujúcich budúcnosť našej krajiny a nášho kontinentu.

Je v záujme Slovenska byť aktívnym členom EÚ. Obnova a dobudovanie spoločného trhu po pandémii, posilnenie našej spoločnej meny, boj proti klimatickým zmenám, nájdenie odpovedí na výzvy technologickej revolúcie a efektívne riešenie problematiky migrácie predstavujú len niekoľko problémov, ktoré presahujú hranice a možnosti jednotlivých krajín. Týmto výzvam je možné čeliť len spoločne, a preto voči európskej integrácii žiadna lepšia alternatíva neexistuje.

Viac..  Michal Šimečka o príchode automobilky Volvo: Vládu treba pochváliť, keď je začo

Séria kríz v ostatnom desaťročí zároveň poukázala na potrebu prispôsobiť EÚ novým podmienkam globálnej politickej, ekonomickej a bezpečnostnej reality. EÚ čelí 70 rokov po Schumanovej deklarácii novej a rýchlo sa meniacej geopolitickej realite a musí byť schopná jej pružne a efektívne čeliť. Práve v tomto roku a s týmto cieľom bola zvolaná Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá umožní širokú diskusiu o ďalšom smerovaní európskej integrácie. Slovenská republika sa do tejto diskusie zapojí s cieľom posilniť a zdokonaliť projekt, ktorý nášmu kontinentu priniesol 70 rokov stability, mieru, blahobytu a vysokého štandardu ľudských práv.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …