peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Absolutórium alebo súhlas s plnením rozpočtu: Čo sa stane, ak ho Európsky parlament zamietne alebo odloží?

Poslancov Európskeho parlamentu tento týždeň čaká hlasovanie o schválení plnenia rozpočtu EÚ jej inštitúciami a agentúrami. Ide o proces, ktorý sa volá udeľovanie absolutória.

Čo je to absolutórium?

Európsky parlament udeľuje absolutórium ako súhlas s plnením európskeho rozpočtu za daný rok.

Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) preveruje, ako Komisia a ďalšie európske inštitúcie a agentúry plnia rozpočet EÚ, a na základe toho pripraví rozhodnutie EP o absolutóriu na každý rozpočtový rok.

Parlament pri svojom rozhodnutí berie do úvahy rozhodnutie výboru pre rozpočet, ako aj odporúčania Rady. Na základe toho sa potom rozhodne o udelení, neudelení alebo odložení absolutória.

V prípade udelenia absolutória sú účty za daný rok schválené a uzavreté.

Čo sa stane, ak Parlament absolutórium zamietne alebo odloží?

Inštitúcia, alebo agentúra, ktorej účtovná závierka nebola schválená, musí najprv splniť odporúčania Parlamentu a až potom sa môže znovu usilovať o získanie absolutória.

Ak do jesene neprijme opatrenia na zlepšenie situácie, Parlament môže rozhodnúť o zamietnutí absolutória.

Nie je absolutórium len formalita? Môže byť jeho udelenie považované za samozrejmosť?

Rozhodne nie. Parlament už viackrát odmietol udeliť absolutórium niektorým agentúram alebo orgánom. V rokoch 1984 a 1998 dokonca odmietol udeliť absolutórium Európskej komisii. V neskoršom prípade to malo za následok odstúpenie Santerovej Komisie, išlo o rozpočet za rok 1996, Komisia odstúpila v roku 1999.

Parlament odmietol udeliť absolutórium Európskemu podpornému úradu pre azyl so sídlom na Malte za roky 2016 a 2017, čo viedlo k zmenám v riadení a organizačnej štruktúre.

Účty ktorých inštitúcií musia byť schválené Parlamentom?

Parlament takto schvaľuje účty všetkých inštitúcií, vrátane svojich účtov, účtov Komisie, Rady, Európskej rady, ako aj agentúr a iných orgánov a spoločných podnikov. Na plenárne hlasovanie je predložených dokopy až 52 správ o udelení absolutória.

Viac..  I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Výbor pre kontrolu rozpočtu tento rok po deviatykrát za sebou odporučil, aby Parlament odložil absolutórium pre Radu a Európsku radu, pričom uviedol, že Rada naďalej nespolupracuje pri poskytovaní informácií, ktoré Parlament potrebuje.

Poslanci pravdepodobne odložia absolutórium za rok 2018 pre Európsky hospodársky a sociálny výbor a požiadajú inštitúciu, aby sa najprv vyriešila nedostatky vo svojich vnútorných procesoch.

Ako dlho trvá tento proces?

Absolutórium, o ktorom sa rozhoduje tento týždeň, sa týka plnenia rozpočtu v roku 2018. Výbor EP pre kontrolu rozpočtu v rámci tohto procesu berie do úvahy údaje od Európskeho dvora audítorov a odporúčania Rady. Diskutuje o tom s viacerými komisármi aj vysokopostavenými európskymi úradníkmi.

Členovia výboru pre kontrolu rozpočtu niekedy zavítajú do členských štátov, aby videli, ako sa rozpočet EÚ plní priamo na mieste. Vo februári 2020 poslanci EP navštívili Českú republiku, kde preverovali nezrovnalosti pri čerpaní kohéznych a poľnohospodárskych fondov.

Parlament musí prijať svoje rozhodnutia o absolutóriu každý rok do 15. mája.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …