Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Potrebné navýšenie nového európskeho rozpočtu nebude jednoduché

Tohto týždňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bude venované aj problematike nastavenia nového viacročného finančného rámca Európskej únie na obdobie 2021 – 2027 a európskemu plánu obnovy v nadväznosti na pandémiu koronavírusu.

Predložený plán obnovy, o ktorom v apríli počas poslednej videokonferencie diskutovali aj lídri členských štátov, sa zameriava na štyri prioritné oblasti. „Sú nimi obnovenie fungovania spoločného trhu, masívna investičná podpora, rozvoj globálnej spolupráce v boji s následkami pandémie a potreba efektívneho riadenia všetkých súvisiacich procesov,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Podpora naštartovania opätovného rastu európskej ekonomiky má byť v budúcnosti z veľkej časti financovaná prostredníctvom európskeho záchranného fondu na obnovu hospodárstva. Bude si to vyžadovať veľké množstvo zdrojov alokovaných do hospodárskych sektorov najviac zasiahnutých koronakrízou,“ zdôraznila europoslankyňa. Práve s tým súvisí očakávaná zmena návrhu európskeho rozpočtu na nasledujúcich sedem rokov.

Návrh Komisie bude musieť byť rozumný, kreatívny a vo veľkej miere inovatívny. Evidentná je potreba výrazného navýšenia rozpočtu, čo však aj vplyvom ekonomického poklesu spôsobeného koronakrízou vôbec nebude jednoduché,“ uviedla poslankyňa. Diskusia tak bude aj o možnostiach hľadania nových vlastných zdrojov príjmov, ktoré môžu nadväzovať napríklad na opatrenia súvisiace s Európskym zeleným paktom a bojom proti zmene klímy. Dôležitým nástrojom európskeho rozpočtu zároveň musí byť aj naďalej politika súdržnosti a s ňou súvisiace kohézne fondy. Tie sa osvedčili pri minulých krízach a preukázateľne dokážu pomáhať v budovaní jednotnejšej a sociálnejšej Európy,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Európska komisia schválila tzv. Veľkú schému pomoci pre gastro a cestovný ruch

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka: Obrátil som sa na Európsku komisiu, pretože situácia žiakov na Slovensku je neúnosná

🇸🇰 Obrátil som sa na Európsku komisiu, pretože situácia žiakov na Slovensku je neúnosná. V …