Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci vyzvali Komisiu, aby predložila návrh pohotovostného plánu pre budúcoročný rozpočet

Európska únia sa v dôsledku súčasnej zdravotnej krízy musí oveľa naliehavejšie zaoberať rizikom, že budúci dlhodobý rozpočet EÚ do 1. januára 2021 nenadobudne účinnosť.

Európsky parlament v stredu pomerom hlasov 616 (za): 29 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania) prijal legislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého požiadal Európsku komisiu, aby do 15. júna predložila takzvaný pohotovostný plán pre Viacročný finančný rámec (VFR).

Pokiaľ nový dlhodobý rozpočet Únie nebude k dispozícii ani 1. januára 2021, platnosť aktuálnych rozpočtových stropov sa síce automaticky predĺži, mnohé programy EÚ, napríklad v oblasti kohéznej politiky, výskumu alebo program Erasmus, však budú musieť byť prerušené. Pohotovostný plán by mal zaistiť kontinuitu týchto programov pre občanov, regióny, obce, poľnohospodárov, univerzity alebo podniky a zabrániť ich chaotickému prerušeniu či neriadenému predĺženiu.

Riešenie dopadov pandémie COVID-19

Pohotovostný plán by mal podľa poslancov dočasne preorientovať rozpočet na financovanie zmierňovania okamžitých hospodárskych a sociálnych dopadov pandémie COVID-19 a podpory oživenia ekonomiky. Parlament v tejto súvislosti požaduje väčšiu flexibilitu čerpania prostriedkov a zároveň ich navýšenie tak, ako to bolo realizované aj v tohtoročnom rozpočte.

Parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla vyzval na prijatie rozsiahleho balíka opatrení zameraných na oživenie a obnovu hospodárstva, ktoré by boli financované z navýšeného dlhodobého rozpočtu EÚ. Poslanci v dnešnom uznesení zdôraznili, že pohotovostný plán by bol lepším základom pre ozdravné opatrenia a súčasné politické priority ako neskoro prijatý, finančne poddimenzovaný a nevyhovujúci Viacročný finančný rámec.

Vyhlásenia spravodajcov

„Súčasná situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Obávame sa, že nový Viacročný finančný rámec 2021-2027 nebude z dôvodu závažných nahromadených oneskorení pripravený včas. Preto naliehavo žiadame Európsku komisiu, aby predložila návrh pohotovostného plánu pre budúcoročný rozpočet. V časoch krízy a nestability by prijímatelia z rozpočtu EÚ mali mať jasnú víziu týkajúcu sa budúceho roka. Poslanci Európskeho parlamentu sa zaoberajú všetkými možnými riešeniami, ako stabilizovať rozpočet EÚ,‟ uviedol spravodajca Jan Olbrycht (EPP, PL).

„Občania, podniky a občianska spoločnosť by nerozumela, prečo ani 1. januára 2021 nebudeme mať [dlhodobý] rozpočet EÚ. Už pred pandémiou bolo ťažké akceptovať tento stav, avšak dnes, pri tvrdých dopadoch [pandémie] COVID-19 na rodiny, školy, podniky a hospodárstvo, je to ešte omnoho ťažšie. Vyzývame Európsku komisiu, aby predložila ambiciózny návrh rozpočtu EÚ na nasledujúcich sedem rokov a zakomponovala doň aj fond obnovy, ktorý naplní očakávania občanov. Komisia s predložením nového návrhu už teraz mešká. Európska rada musí dospieť k dohode a Európsky parlament ju musí odsúhlasiť. Nemôžeme však ďalej riskovať. Opätovne teda žiadame Európsku komisiu o predloženie pohotovostného plánu. Plánu, ktorý bude efektívny a ktorý bude záchrannou sieťou pre príjemcov podpory z programov EÚ,‟ uviedla spravodajkyňa Margarida Marques (S&D, PT).

Viac..  Pre vyčerpanie eurofondov v tomto roku treba predložiť EK výdavky ešte za vyše miliardy eur

Súvislosti

Platnosť aktuálneho dlhodobého rozpočtu EÚ vyprší 31. decembra 2020. EÚ preto potrebuje nový rozpočtový plán na ďalších sedem rokov. Európska komisia predložila návrh budúceho Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021-2027 v máji 2018. V dôsledku zdravotnej krízy a jej následkov však oznámila, že v máji 2020 predloží prepracovanú verziu návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ.

Európsky parlament zareagoval na pôvodný návrh Európskej komisie prostredníctvom uznesenia z novembra 2018, ktoré po európskych voľbách potvrdil ďalším uznesením prijatým v októbri 2019. Dané uznesenia tvoria mandát EP na rokovania o finálnej verzii VFR s členskými štátmi. Rada, teda zástupcovia členských štátov, sa dosiať na svojej rokovacej pozícii nedohodli.

Ďalší postup

Legislatívne znesenie podporila väčšina všetkých poslancov EP. Komisia preto musí na základe čl. 225 Zmluvy o fungovaní EÚ predložiť zodpovedajúci návrh alebo informovať Parlament o dôvodoch, prečo tak neurobí.

Ursula von der Leyen už ako zvolená predsedníčka Európskej komisie dňa 16. júla 2019 vyhlásila: „Keď táto snemovňa z poverenia väčšiny svojich poslancov prijme uznesenie, prostredníctvom ktorého požiada Komisiu, aby preložila legislatívne návrhy, zaväzujem sa, že odpoviem legislatívnym aktom, plne pritom rešpektujúc zásady proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva.‟

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Ekonomika únie v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,4 %

Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny podľa sezónne upravených údajov v prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálne …