Leyen
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union-EP.

Ursula von der Leyen: Vzchopíme sa, ale potrvá to určitý čas

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpila na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu s príhovorom o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy.  Predstavila hlavnú štruktúru a črty hospodárskej obnovy Európy, ktoré Komisia čoskoro predloží.

V príhovore kládla dôraz najmä na závažnosť dopadu pandémie na naše životy a ekonomiku: „Vzchopíme sa, ale potrvá to určitý čas. Preto by sme mali odpovedať podporou tých, ktorí to najviac potrebujú, musíme sa usilovať o investície a reformy, a musíme posilniť naše hospodárstva zameraním sa na naše spoločné priority, ako sú európska zelená dohoda, digitalizácia a odolnosť.”

Finančné prostriedky určené na obnovu budú použité v troch pilieroch. Prvý pilier sa sústredí na podporu členských štátov, aby dosiahli oživenie a aby z krízy vyšli posilnené. „Väčšia časť týchto peňazí na tento prvý pilier sa použije na vytvorenie nového nástroja na oživenie a zvýšenie odolnosti, z ktorého sa budú financovať kľúčové verejné investície a reformy v súlade s európskymi prioritami: dvojakou transformáciou na klimatickú neutrálnosť a digitalizovanou a odolnou Európou. Bude tvoriť súčasť európskeho semestra,” povedala Von der Leyenová.

Druhý pilier sa zameriava na naštartovanie hospodárstva a podporu súkromných investícií najmä do kľúčových odvetví: či už ide o 5G, umelú inteligenciu, čistý vodík alebo energiu z obnoviteľných zdrojov. Príkladom je aj podpora investícií do farmaceutického odvetvia, ktoré zaistia schopnosť Európy vyrábať kritické lieky. A napokon tretí pilier sa týka najbezprostrednejších poznatkov získaných z krízy a spočíva v posilnení programov RescEU, Horizont Európa a vypracovaní nového špecializovaného zdravotného programu.

Viac..  Hotely, reštaurácie a kaviarne odhadujú prepad tržieb z dôvodu koronaopatrení na zhruba 560 mil. eur

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Európsky parlament podporuje miestne orgány v boji proti pandémii COVID-19

Predseda EP David Sassoli ponúkol podporu Európskeho parlamentu miestnym orgánom v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu. V týchto troch …