mladez
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Je dôležité zapájať mladých do európskych vecí, svečí o tom aj Olympiáda o Európskej únií

Olympiáda o európskej únií je vedomostná súťaž, ktorej cieľom je rozšíriť vedomosti mladých o EÚ. Výhercami sa stali žiaci z 4. ročníka z Gymnázia z Košíc na Poštovej ulici, ktorých čaká návšteva EP v Štrasburgu.

Uplynulý týždeň sme si pripomenuli Deň Európy, začiatok budovania jednotnej Európy. Európska únia pripravuje množstvo programov  a súťaží pre mládež, aby zvýšila informovanosť o práci orgánov Únie. Mladý Európan a tiež Olympiáda o Európskej únii majú  tiež podiel na tom, aby sa mladí Slováci cítili byť Európanmi.

Posledný ročník Olympiády o Európskej únii sa konal na Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva SR.  Olympiáda bola určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Hlavnou výhrou bola návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Olympiáda o európskej únií je vedomostná súťaž, ktorej cieľom je rozšíriť vedomosti mladých o EÚ. Partnermi súťaže bola  Kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku a europoslanci Monika Beňová, Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Peter Pollák a Róbert Hajšel.

Viac..  Dlhodobý rozpočet a hospodárska obnova po koronakríze. Čo ďalšie čaká europoslancov v druhej polovici roka 2020?

Súťaž prebiehala v jednotlivých tímoch zložených z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca ako dozor. Prihlásené tímy následne dostali odkazy na študijné materiály ku súťažným otázkam. Do olympiády bolo možné prihlásiť aj viac tímov z jednej inštitúcie. Do finálového kola sa dostalo 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

Výhercami sa stali žiaci z 4. ročníka z Gymnázia z Košíc na Poštovej ulici, ktorých čaká návšteva EP v Štrasburgu.

Jeden z výhercov súťaže Tomáš Chovančák : Na návštevu Štrasburgu sa veľmi teším, avšak kvôli koronakríze ju museli preložiť.

Cieľom súťaže bolo tiež poukázať na výhody členstva v  EÚ. “Pre mňa sú najväčšie výhody EÚ: hlavné slobody, voľný pohyb, Schengen,” uviedol Tomáš.

O Marco Németh

Marco Németh
EN pre mladých zostavuje náš najmladší spolupracovník Marco Németh. Je študentom gymnázia. Každý týždeň vám prinesie zaujímavé postrehy , aktuálne témy , informácie o práci v inštitúciách EU i novinky zo sveta.

Odporúčame pozrieť

koronavirus

VÝZVA: Posledná príležitosť stať sa víťazom Ceny EHSV za občiansku solidaritu venovanej boju proti koronavírusu

O cenu, ktorej cieľom je odmeniť jeden projekt z každého členského štátu EÚ a zo Spojeného kráľovstva, sa možno …