ekonomika
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ poskytne partnerským krajinám tri miliardy eur na zmiernenie dopadov súčasnej krízy

Európsky parlament schválil poskytnutie úverov v celkovej výške tri miliardy eur pre partnerské krajiny EÚ, ktoré by im mali pomôcť vysporiadať sa s hospodárskymi dôsledkami pandémie.

Rozhodnutie o takzvanej makrofinančnej pomoci bolo prijaté pomerom hlasov 547 (za): 93 (proti): 47 (zdržalo sa hlasovania).

Pomoc určená pre desiatku partnerských krajín v susedstve EÚ, ktoré v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 upadli do recesie, by mala byť uvoľňovaná vo forme úverov za veľmi výhodných podmienok v priebehu dvanástich mesiacov. Celkový objem finančných prostriedkov by mal byť rozdelený takto: Albánska republika (180 miliónov eur), Bosna a Hercegovina (250 miliónov eur), Gruzínsko (150 miliónov eur), Jordánske hášimovské kráľovstvo (200 miliónov eur), Kosovo (100 miliónov eur), Moldavská republika (100 miliónov eur), Čierna Hora (60 miliónov eur), Severomacedónska republika (160 miliónov eur), Tuniská republika (600 miliónov eur) a Ukrajina (1,2 miliardy eur).

Makrofinančná pomoc by mala prispieť k zmierneniu negatívnych sociálnych a hospodárskych dopadov súčasnej krízy v partnerských krajinách Únie a podporiť ich finančnú stabilitu.

Parlament o makrofinančných úveroch hlasoval prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu (čl. 163 Rokovacieho poriadku EP) s cieľom urýchliť proces uvoľňovania prostriedkov pre partnerské a susedské krajiny. Rada (ministrov) EÚ balík pomoci odobrila už 5. mája.

Ďalší postup

Viac..  Index DESI 2021: Pokrok Slovenska v monitorovaných oblastiach je obmedzený

Uvoľneniu finančných prostriedkov musí predchádzať podpísanie memoranda o porozumení, ktorého súčasťou budú podmienky poskytnutia úverov. Európska komisia očakáva uvoľnenie prvej tranže na jeseň 2020, druhej a poslednej tranže začiatkom roka 2021.

Súvislosti

Európska únia poskytuje makrofinančnú pomoc pravidelne partnerským krajinám, ktoré postihla kríza platobnej bilancie. Najnovší úverový balík je prejavom solidarity EÚ so štátmi Východného partnerstva a s ďalšími krajinami vo svojom susedstve, ktoré postihla pandémia COVID-19. Obdobie čerpania prostriedkov návrh skracuje z bežných 2,5 roka na dvanásť mesiacov. Splatnosť poskytnutých úverov je 15 rokov.

Krajiny, ktorým je pomoc Únie určená, musia byť zapojené do programu Medzinárodného menového fondu (MMF). Prostriedky EÚ tak doplnia financie poskytnuté MMF na boj proti recesii spôsobenej okrem iného aj prepadom príjmov z turistického ruchu, remitencií, priamych zahraničných investícií a odlivom portfóliových investícií.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …