Nicholsonova
Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. PHOTO: © European Union-EP.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Otvorený list kolegom z Kresťanskej únie


Vážená pani poslankyňa Záborská,

píšem Vám ako kolegyni, ktorá v Európskom parlamente strávila 4 volebné obdobia, a preto verím, že chápe rozmer medzinárodných dokumentov a záväzkov z nich vyplývajúcich pre Slovensko. Rovnako verím, že pri diskusii o interrupciách zvažujete aj práva žien, keďže ste viedli Výbor EP pre práva žien a rodovú rovnosť.

Vážený pán poslanec Vašečka,

píšem Vám ako predsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň ako bývalému kolegovi z NRSR, s ktorým sme mali mnohé spoločne témy, od boja proti korupcii až po boj proti vulgárnym spôsobom bývalého predsedu NRSR, pána Andreja Danka, preto verím, že si môj list prečítate až do konca.

Každý človek má právo na súkromie, rodinný život, telesnú integritu a tiež právo na zdravie zakotvené v mnohých medzinárodných dohovoroch, ktoré sme aj my ako člen Európskej Únie, Rady Európy či Organizácie spojených národov ratifikovali. Podstatnou súčasťou práva na zdravie je aj právo žien na sexuálne a reprodukčné zdravie a s ním súvisiace právo rozhodnúť sa bez nátlaku a diskriminácie. Napriek tomu, že Rada Európy vyslovene spomína potrebu reformovať zákony, politiky a postupy, ktoré obmedzujú alebo odmietajú ženám prístup k zdravotnej starostlivosti alebo iným spôsobom prekážajú ženám pri výkone práva na sexuálne a reprodukčné zdravie, sa Vy chcete vybrať opačným smerom. Smerom k obmedzeniu práva ženy slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť, kedy sa stane matkou.

Je dokázané na príkladoch z iných krajín, že reštrikciou neznamená, že sa potraty zázračne prestanú vykonávať. Naopak, zákaz interrupcií povedie k vzniku nelegálneho trhu a stanú sa nebezpečným zákrokom ohrozujúcim život a zdravie žien. Celkovo v krajinách s reštriktívnou legislatívou zomrie každoročne približne 70 000 žien práve kvôli nebezpečným potratom vykonávaným neodborne, prípadne sú ohrozené dlhodobými zdravotnými komplikáciami.

Poľsko má jeden z najprísnejších interrupčných zákonov. Od jeho zavedenia sa v krajine rozmohol čierny trh a potratová turistika. Oficiálne čísla síce uvádzajú menej ako 1 000 potratov ročne, avšak najstaršia poľská organizácia bojujúca za reprodukčné práva Federa hovorí až o 150 000 interrupciách ročne, čo znamená, že približne každá štvrtá žena podstúpi potrat, väčšinou nelegálne. Odhaduje sa, že 10-15% potratov je vykonaných v zahraničí. Poľskú legislatívu a nedostatočné štatistiky kritizujú mnohé ľudskoprávne organizácie, Rada Európy a pravidelne aj Európsky parlament vo svojich uzneseniach.

Dáta Národného centra zdravotníckych informácií jasne ukazujú, že miera interrupcií na Slovensku každým rokom klesá. Oproti roku 2008, kedy bolo vykonaných 10 869 potratov, to v roku 2019 bolo výrazne menej, 5 824 umelo prerušených tehotenstiev, čo predstavuje 1,7 násobný pokles. V porovnaní s rokom 1997 poklesli potraty až 3,6 násobne. Príklad z Poľska nám jasne ukazuje, že zákazom nedosiahneme nulovú potratovosť, stratíme však prístup k dôležitým dátam, na základe ktorých môžeme robiť zodpovednú politiku.

Súčasná právna úprava je v súlade s medzinárodnými dohovormi a jej sprísňovanie by znamenalo nielen obmedzovanie slobody žien, ale aj porušovanie ústavy. Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo, zákon ovplyvnený náboženskou vierou by teda porušoval ďalšie práva, ktoré zaručuje Ústava SR, a to slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Potvrdzuje to aj nález Ústavného súdu SR (PL. ÚS 12/01-297), podľa ktorého zákaz ženy slobodne sa rozhodnúť znamená povinnosť plod vynosiť a takáto povinnosť nemá v Ústave SR oporu a zasahuje do osobnej slobody ženy a jej práva na súkromie.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Slovenské servery sú plné detskej pornografie. Európske inštitúcie začali konať

Svetová zdravotnícka organizácia už v roku 1967 označila nelegálne potraty za vážny problém verejného zdravia. Obrovské množstvo medzinárodných deklarácií a vyhlásení naznačuje široký konsenzus, že nebezpečný potrat je významnou príčinou smrti matiek, ktorej sa dá predchádzať prostredníctvom sexuálnej výchovy, plánovania rodiny, bezpečných potratových služieb, starostlivosti po potrate, i prístupom k modernej antikoncepcii. Reštriktívne zákony vytvárajú pocit izolácie, strachu, ponižovania a stigmatizácie, čo má vážne následky na zdravie a pohodu žien, predovšetkým u žien zo sociálne vylúčených komunít, adolescentiek či obetí domáceho násilia. Ak teda chcete chrániť život a zdravie, predchádzanie nebezpečným potratom je tá cesta, ktorou by sme sa mali vybrať, nie cesta zákazov, ktoré nič neriešia, naopak, bránia rozumnému riešeniu.

Súčasný zákon nenúti veriacu ženu konať proti svojej viere, dáva len možnosť každému slobodne sa rozhodnúť. Rovnako tak lekárom, ktorí majú právo využiť výhradu svedomia. Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva však jednotlivec nemôže využívať svoje náboženské presvedčenie na blokovanie prístupu ostatných k službám, na ktoré majú nárok zo zákona. Mrzí ma, že Kresťanská únia to nerešpektuje, a práve na základe svojho náboženského presvedčenia chce presadiť legislatívu, ktorá obmedzuje práva občanov, ktorí toto presvedčenie nezdieľajú.

Z mojej pozície urobím všetko pre to, aby sa debata o interrupciách na európskej úrovni odvíjala v prvom rade od dát a nie od ideológii a od rešpektovania práv žien a ich možnosti slobodne sa rozhodnúť. Budem hľadať všetky možné cesty, aby sa v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, spustila seriózna diskusia, ako čo najefektívnejšie sprístupniť všetky služby reprodukčného zdravia – vrátane antikoncepcie a tabletky na vyvolanie potratu pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, som presvedčená, že poslanci NR SR by sa v čase obrovskej krízy mali namiesto prípravy zákona, ktorý obmedzuje slobodu a ohrozuje zdravie žien, namiesto rozdeľovania spoločnosti vášnivými ideologickými debatami, venovať predovšetkým hľadaniu riešení súčasnej krízy spôsobenej globálnou pandémiou a jej dôsledkom a nie hľadaniu ideologických rozbušiek v spoločnosti. Tie totiž neslúžia občanom, sú len nástrojom na politické zviditeľňovanie sa jednotlivcov, ktorí sa neštítia obmedzovať základné práva ľudí, v tomto prípade žien.

S úctou,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Autor: Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, publikované v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Ženy majú byť vo vedúcich pozíciách, ale prirodzeným spôsobom. Nie cez povinné kvóty

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Do …