hranica
Ľudia vracajúci sa na Slovensko čakajúci na hraničnom priechode Jarovce - diaľnica. PHOTO: PZ SR

Matovič oznámil spustenie aplikácie domáca karanténa, zatiaľ nie je pre všetkých

BRATISLAVA / Interné testovanie aplikácie na tzv. smart karanténu bolo na strane štátu úspešné. Ako zaznelo na tlačovej konferencii v utorok, muselo sa čakať na schválenie aplikácie od spoločností Apple a Google. Tieto spoločnosti posudzovali, či aplikácia spĺňa ich interné predpisy, či dostatočne chráni používateľa a podobne.

Premiér Igor Matovič v sobotu oznámil spustenie e-karantény od 19:00 hodiny. Podľa jeho vyjadrení na facebooku zatiaľ funguje len pre smartfóny s androidom a na hraničnom priechode Berg. Premiér Igor Matovič oznámil, že smart karanténu spustili, aj napriek tomu, že Apple a Google ešte súhlas neudelili. Pri príchode na hraničný priechod ale musíte urobiť o “krok” navyše, a to podpísať vyhlásenie, že beriete na vedomie, že aplikácia zatiaľ nie je autorizovaná Apple a Google a preberáte preto na seba riziko s tým spojené.

Domáca izolácia je dostupná len pre obyvateľov Slovenskej republiky s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska.

Základné podmienky domácej izolácie

 •  smartfón s kamerou a určovaním polohy,
 •  nonstop Wi-Fi pripojenie alebo dostatok mobilných dát,
 •  dostatočnosť mobilného signálu na Vami vybranom mieste domácej izolácie,
 •  osoby v spoločnej domácnosti musia absolvovať domácu izoláciu spolu s Vami,
 •  upovedomenie osoby, ktorá ma preváža zo štátnej hranice o povinnosti chrániť sa bezventilovým respirátorom FFP2/KN95.

Podmienkou domácej izolácie je povinné absolvovanie testu na COVID-19. Pre testovanie na COVID-19 Vás bude v priebehu niekoľkých dní po nastúpení do domácej izolácie kontaktovať pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, alebo Vás aplikácia eKaranténa vyzve, aby ste sa objednali na test sami na stránke korona.gov.sk.

Počas domácej izolácie nemôžete opustiť svoju domácnosť. Myslite na to, že na celý čas strávený v domácej izolácii si treba zabezpečiť potravinové a iné nevyhnutné zásoby (napr. lieky). Môžete využiť donáškové služby, pomoc susedov, priateľov, dobrovoľníkov, ale Vy ani členovia Vašej domácnosti nemôžete opustiť domácu izoláciu.

Pokiaľ žijete v spoločnej domácnosti s inými osobami, povinnosť domácej izolácie sa vzťahuje aj na tieto osoby spolu s Vami. Domácu izoláciu neodporúčame absolvovať v spoločnej domácnosti, v ktorej žije človek starší ako 65 rokov. Prosím, premyslite si voľbu domácej izolácie aj s ohľadom na členov Vašej domácnosti.

Ako treba postupovať bod po bode

 Prvá vec, ktorú musíte urobiť je VYPLNIŤ FORMULÁR:

 • osobné údaje,
 • mobilné telefónne číslo,
 • hraničný prechod, cez ktorý budete prechádzať,
 • poznávaciu značku vozidla (ak v ňom plánujete prekročiť hranicu),
 • osoby, s ktorými cestujete alebo budete v domácej izolácii,
 • miesto izolácie (pozor: vždy musíte miesto označiť miesto aj presne na mape vo formulári; ak ide o chatku, prípadne záhradný domček, ktoré nemajú súpisné číslo, nie je podmienkou presná adresa, toto miesto označte priamo na mape vo formulári),
 • deti do 16 rokov a osoby žijúce v spoločnej domácnosti, s ktorými chcete stráviť domácu izoláciu.

Osoby v spoločnej domácnosti, ktorým vznikne povinnosť ostať v domácej izolácii spolu s Vami sa nemusia samostatne registrovať a stiahnuť si aplikáciu eKaranténa. Tieto osoby ale musia byť uvedené vo Vašom registračnom formulári. Za účelom kontroly nahlásenia všetkých osôb v domácnosti k Vám môže prísť námatková kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a za porušenie tohto nariadenia Vám hrozí pokutaDeti do 16 rokov sa neregistrujú prostredníctvom registračného formuláru ani si nesťahujú aplikáciu eKaranténa, nahlasuje ich zákonný zástupca vo svojom registračnom formulári (kolónka Osoby, s ktorými cestujete alebo budete tráviť domácu izoláciu).

TECHNICKÉ POŽIADAVKY na aplikáciu eKaranténa:

Android

 • minimálne operačný systém Android verzia 5.0 alebo novší
 • Google Play Services v 13.0
 • kamera
 • určovanie polohy (známe ako GPS)
 • internetové spojenie

iOS

 • minimálne operačný systém iOS 10.0 alebo novší
 • povolenie PUSH notifikácií
 • kamera
 • určovanie polohy (známe ako GPS)
 • internetové spojenie

STIAHNUTIE A AKTIVÁCIA aplikácie, ešte pred príchodom na hranicu

 1. Stiahnite si aplikáciu z App Store alebo Google Play.
 2. Po stiahnutí aplikácie povoľte všetky prístupy a následne budete vyzvaní na zadanie Vášho mobilného čísla priamo do aplikácie.
 3. Následne Vám príde aktivačná SMSV aktivačnej SMS bude uvedený kód, ktorý je potrebné zadať do aplikácie eKaranténa. Po zadaní kódu sa aplikácia eKaranténa spáruje s údajmi uvedenými vo Vašom registračnom formulári, ktoré v aplikácii následne uvidíte. V aplikácii uvidíte aj Váš COVID-19-PASS (čiarový kód a tri trojice znakov), ktorý Vám bol pridelený po registrácii.
 4. Aplikácia eKaranténa Vás informuje o tom, že je pripravená na Váš prechod štátnymi hranicami.

POTREBNÉ DOKUMENTY

Na prechod štátnou hranicou budete okrem registrácie a aktívnej aplikácie eKaranténa potrebovať aj podpísané 2 dokumenty. Vytlačte a podpíšte oba dokumenty 2x ešte pred príchodom na hranice.

Jedná sa o Čestné prehlásenie a Súhlas s podrobením sa nariadenej izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie.

PRIECHOD ŠTÁTNYMI HRANICAMI

Príchod na štátnu hranicu si naplánujte v čase medzi 08:00-18:00 hod. (7 dní v týždni). Je to čas, v ktorom Vás budú vedieť vybaviť príslušníci polície. Mimo tohto času nebude zabezpečená technická podpora.

V prípade, ak idete do domácej izolácie, musíte si zabezpečiť individuálnu dopravu. Preferovaným dopravným prostriedkom na prekročenie štátnej hranice je auto. Máte tri možnosti:

A. Hranicu prekročíte v aute a pokračujete ním rovno do miesta domácej izolácie.

B. Dopravíte sa na hranicu inak (autobus, taxi, peši). Na hranicu pre Vás príde autom člen Vašej domácnosti. Je to človek, ktorý spolu s Vami absolvuje povinnú domácu izoláciu.

C. Dopravíte sa na hranicu inak (autobus, taxi, peši). Na hranicu pre Vás príde autom iná osoba (môže byť aj taxi), ktorá nie je členom domácnosti a nenastupuje s Vami do domácej izolácie, ale táto osoba musí byť počas celého presunu chránená bezventilovým respirátorom FFP2/KN95.

Viac..  Šéf súdnej rady je skeptický, či sa niekto prihlási do voľby kandidátov na sudcov Všeobecného súdu EÚ

Ako bude prebiehať hraničná kontrola?

 1. Po príchode na hranicu príslušníkovi polície predložíte doklad totožnosti.
 2. Príslušník Vás požiada, aby ste spustili aplikáciu a na jej odomknutie použili biometrické rozpoznávanie tváre.
 3. Aplikácia eKaranténa Vám zobrazí Váš COVID-19-PASS, ktorý predložíte príslušníkovi polície.
 4. Príslušník naskenuje COVID-19-PASS svojím mobilným telefónom a overí oprávnenie na vstup. Oprávnenie na vstup môže v niektorých prípadoch overiť aj vysielačkou s operačným strediskom policajného zboru.
 5. Príslušník skontrolujte a porovná údaje z Vášho dokladu totožnosti s údajmi zobrazenými v aplikácii. V prípade, že údaje súhlasia, potvrdí overenie a nadiktuje Vám 4−miestne číslo, ktoré zadáte prostredníctvom možnosti „Zadať výzvu“ do svojej aplikácie eKaranténa.
 6. Aplikácia vygeneruje odpoveď vo forme  6−miestneho čísla, ktoré poskytnete príslušníkovi polície.
 7. Príslušník polície overí prostredníctvom tohto čísla Vaše oprávnenie na vstup. V prípade, ak je číslo správne, príslušník polície Vám povolí vstup na územie SR s aktivovanou domácou izoláciu.
 8. Príslušník polície Vám dá podpísať Čestné vyhlásenie a Súhlas s podrobením sa nariadenia izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie. V prípade ak ste si tieto dokumenty pripravili vopred skrátite si tak čas vybavenia (nezabudnite každý dokument musíte mať vytlačený a podpísaný 2x).
 9. V prípade, že ste neprišli na hranice autom, môže príslušník polície skontroluje, či pre Vás niekto autom prišiel.
 10. Aktivovaná domáca izolácia znamená, že od tohto momentu Vám začína plynúť povinnosť bezodkladne a najkratšou cestou sa dopraviť na adresu zvoleného miesta domácej izolácie. Cestou sa zdržujte sociálnych kontaktov, nesmiete sa nikde zastavovať, nakupovať a podobne.
 11. O aktivácii domácej izolácie Vás bude informovať aj notifikácia. (V prípade nedostatočného signálu dostanete notifikáciu hneď, ako sa signál obnoví. Čas na presun do mieste domácej karantény, ale začína plynúť prechodom hranice).

POBYT V DOMÁCEJ IZOLÁCII

Váš mobilný telefón počas domácej izolácie:

 1. musí byť nepretržite zapnutý,
 2. nesmie byť zapnutý letový režim,
 3. musí byť nepretržite pripojený na internet.
 4. musí mať aktívnu aplikáciu (ponechajte ju v aktívnom stave),
 5. umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania domácej izolácie,
 6. povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
 7. musí mať zapnuté a povolené určovanie polohy (známe ako GPS),
 8. musí mať nepretržite povolené prijímanie notifikácií (vrátane SMS) na mobilnom zariadení,
 9. povolené používanie kamery pre účely rozpoznanie biometrie tváre, technologicky to bude zabezpečené priamo pomocou aplikácie eKaranténa (tzn. rozpoznanie tváre sa udeje prostredníctvom kamery a aplikácie eKaranténa, nemusíte mať smartfón, ktorý podporuje rozpoznanie biometrie tváre, napríklad iPhone s Face ID technológiou, stačí kamera).

TEST NA COVID-19

Súčasťou domácej izolácie je tiež povinnosť absolvovať test na COVID-19. Test budete absolvovať zvyčajne najskôr na 5. deň domácej izolácie.

Za účelom testovania na COVID-19 Vás bude v priebehu niekoľkých dní po nastúpení do domácej izolácie kontaktovať pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo Vás vyzve aplikácia eKaranténa, aby ste sa objednali na test sami. Ak budete kontaktovaní pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, s pracovníkom si dohodnete telefonicky miesto a spôsob vykonania testu podľa Vašich možností.

Objednať sa naň môžete už na 3.deň v domácej izolácii.

V prípade, že na testovanie na COVID-19 využijete odberné miesto, tzn. dopravíte sa vlastným autom a odber absolvujete priamo z auta cez okienko (tzv. drive through odberné miesto), táto cesta sa nebude vnímať ako porušenie podmienok domácej izolácie.

PORUŠENIE IZOLÁCIE

Čo sa rozumie porušením domácej izolácie?

 • opustenie miesta určeného na domácu izoláciu,
 • nastavenie režimu lietadla na telefóne,
 • odinštalovanie aplikácie,
 • vypnutie telefónu,
 • systémovo vypnuté sledovanie polohy telefónu,
 • vypnutie mobilných dát alebo wifi,
 • nereagovanie na výzvu aplikácie – overiť sa prostredníctvom rozpoznania biometrie tváre,
 • výber miesta domácej izolácie mimo mobilného signálu,
 • manipulácia s GPS polohou alebo s aplikáciou.

V prípade porušenia podmienok domácej izolácie Vás na porušenie upozorní aplikácia, zároveň dostanete aj výstražnú SMS. Táto SMS sa zasiela aj preto, aby Vás výstraha zastihla, ak by sa Vám minuli mobilné dáta, nefungovala Wi-Fi a podobne.

Za nerešpektovanie podmienok domácej izolácie môže Úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. Rovnako aj orgány Policajného zboru a obecnej polície môžu uložiť blokovú pokutu vo výške do 1000 €.

UKONČENIE

Ak nie ste pozitívne testovaní, po 14 dňoch sa Vaša domáca izolácia končí a aplikácia sa automaticky vypne. Ďalej Vás už nemonitoruje.

Ak ste pozitívne testovaní na COVID-19, lekár alebo hygienik určí ďalší postup. Vaša aplikácia eKaranténa zostáva naďalej aktívna. V prípade mierneho priebehu ochorenia zostanete doma, v prípade zhoršenia zdravotného stavu budete hospitalizovaní (podľa štandardných postupov). Po uplynutí 14 dní Vám test na COVID-19 zopakujú.

Viac sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

KORONAVÍRUS: Väčšina konzília odborníkov poľskej vlády rezignovala

VARŠAVA 14. januára (SITA/AP) – Viac ako dve tretiny členov konzília medicínskych odborníkov, ktoré radí …