Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Spoločný postup je pre stabilitu európskej spolupráce nevyhnutný

Dnešné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bude venované predstaveniu záchranného balíka opatrení na obnovu hospodárstva Európskej únie súvisiaceho s novým návrhom európskeho rozpočtu na nasledujúce sedemročné obdobie v nadväznosti na krízu spôsobenú pandémiou vírusu COVID-19.

Pre Slovensko bude dôležitý predovšetkým spôsob, akým chce Komisia zabezpečiť alokáciu astronomických dvoch biliónov eur, o ktorých sa diskutuje. Rovnako tiež forma poskytovania týchto finančných prostriedkov smerom k jednotlivým členským štátom,“ zdôraznila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Lídri členských krajín sa rozprávajú o spoločnom financovaní európskej obnovy po koronakríze už niekoľko týždňov, no ich postoje sa doposiaľ zásadne líšili. Hľadanie kompromisu nie je jednoduché, no vzhľadom na očakávaný hospodársky prepad je spoločný postup pre ďalšie pokračovanie a stabilitu európskej spolupráce nevyhnutný,“ uviedla europoslankyňa.

Viac..  Európsky nástroj SURE pomôže chrániť pracovníkov pred nezamestnanosťou a zachovať pracovné miesta a zručnosti

Rozpory momentálne pretrvávajú napríklad v spôsobe prerozdeľovania peňazí či už vo forme pôžičiek alebo grantov. Tu musí prísť Komisia s inovatívnym systémom, ktorý bude kombinovať obe možnosti a dôsledne zohľadňovať rozličné kritériá. Tie budú musieť zahŕňať tak zdravotné dopady krízy, ekonomický pokles, ako aj potrebu zamerania sa na rozvojové projekty nevyhnutné pre opätovné naštartovanie hospodárstva. To je podľa mňa cesta akou možno dosiahnuť žiadaný európsky konsenzus,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

koronavirus

VÝZVA: Posledná príležitosť stať sa víťazom Ceny EHSV za občiansku solidaritu venovanej boju proti koronavírusu

O cenu, ktorej cieľom je odmeniť jeden projekt z každého členského štátu EÚ a zo Spojeného kráľovstva, sa možno …