dezinformacie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ spustila projekt Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií

EÚ spustila projekt Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii. EDMO bude podporovať vytváranie a prácu multidisciplinárnej komunity zloženej z kontrolórov faktov, akademických výskumných pracovníkov a iných príslušných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti online dezinformácií.

Projekt prispeje k hlbšiemu porozumeniu dezinformačných aktérov, vektorov, nástrojov, metód, dynamiky šírenia, prioritných cieľov a vplyvu na spoločnosť. Nezávislé centrum spolupráce zvýši dostupnosť vedeckých poznatkov o online dezinformáciách, urýchli rozvoj európskeho trhu služieb na overovanie faktov a podporí verejné orgány zodpovedné za monitorovanie digitálnych médií ako aj rozvoj nových politík.

Viac..  Ivan Štefanec: Johnson nemôže svojvoľne meniť medzinárodné dohody

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

dezinformacie, pocitac

EÚ proti dezinformáciám Kódexom postupov. Rieši aj hoaxy o koronavíruse

Komisia predložila vyhodnotenie zavádzania a účinnosti Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Z hodnotenia vyplýva, že …