komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Do formovania Európskej zelenej dohody sa môže zapojiť aj verejnosť

Cieľom zapájania verejnosti je, aby vedľa vládnych politikách a reguláciách zohrali svoju úlohu aj obyčajný ľudia.“V rámci konzultácie môžu svoje názory vyjadriť všetci občania a organizácie.”Píše sa na stránke EK.

“Podnety z tejto verejnej konzultácie budú slúžiť na formovanie paktu pred jeho spustením, ku ktorému dôjde ešte pred konaním konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP26) v novembri 2020 v Glasgowe.” informuje komisia na svojej stránke.

Viac..  Podľa primátora Valla majú protipandemické opatrenia vážny dopad na obyvateľov mesta

Dotazníky sú určené podľa komisie aj pre “podniky, zväzy, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie organizácie, skupiny spotrebiteľov, výskumno-inovačné organizácie, ako aj jednotlivých občanov vrátane mládeže.” Online dotazník môžete vyplniť TU

O Marco Németh

Marco Németh
EN pre mladých zostavuje náš najmladší spolupracovník Marco Németh. Je študentom gymnázia. Každý týždeň vám prinesie zaujímavé postrehy , aktuálne témy , informácie o práci v inštitúciách EU i novinky zo sveta.

Odporúčame pozrieť

emisie

Komisia prijíma revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami

V súlade s Európskou zelenou dohodou a s cieľom EÚ stať sa do roku 2050 prvou …