Brockova
Zdroj: MZVaEZ SR.

Slovensko pomáha tretím krajinám v boji proti novému koronavírusu

Ministri členských štátov Európskej únie pre rozvojovú spoluprácu diskutovali o pomoci partnerským krajinám v boji proti COVID-19 a implementácii opatrení na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok v tretích krajinách. Na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci sa formou videokonferencie zúčastnila po prvýkrát aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková.

V diskusii o pomoci partnerským krajinám štátna tajomníčka upozorňuje: ,,Európska únia a jej členské štáty vyčlenili takmer 36 miliárd eur na pomoc tretím krajinám v boji proti pandémii COVID-19, pričom Slovensko zatiaľ presmerovalo prostriedky rozvojovej spolupráce vo výške 10 miliónov eur. Napriek tomu, že EÚ poskytuje až 55,2 % globálnej rozvojovej pomoci, čelí bezprecedentnej infodémii. Dezinformačné kampane spochybňujú angažovanosť Únie, a preto je našou povinnosťou jasne a jednotne komunikovať ako Únia pomáha partnerským krajinám.“

I. Brocková ocenila prácu Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetového potravinového programu zdôrazňujúc, že „tieto multilaterálne organizácie majú nezastupiteľné miesto pri riešení súčasnej globálnej pandémie. Spolu dokážeme efektívnejšie pomáhať krajinám, ktoré v dôsledku nedostatočne rozvinutých systémov zdravotníctva či iných paralelne prebiehajúcich kríz nedokážu dostatočne efektívne čeliť pandémii.“ 

Viac..  Čaputová prijala slovinského prezidenta Pahora, krajinu označila za inšpiráciu

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku J. Borrell a komisárka pre medzinárodné partnerstvá J. Urpilainen informovali účastníkov zasadnutia o rokovaniach o novej zmluve o spolupráci medzi EÚ a krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT), keďže platnosť súčasnej dohody z Cotonou skončí na konci roku 2020. Nová zmluva predstavuje príležitosť na posilnenie vzájomných vzťahov v politickej, ekonomickej i rozvojovej oblasti. Zároveň sa tak historicky prekonaný vzťah darca-príjemca transformuje na plnohodnotné partnerstvo krajín a spoločenstiev.

Súčasťou programu zasadnutia rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci členských štátov EÚ bol aj návrh finančného rámca na roky 2021-2027 a jeho prepojenie na Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI) a novú finančnú architektúru pre udržateľný rozvoj. NDICI aj finančná architektúra majú zásadným spôsobom reformovať rozvojovú politiku Únie v blízkej budúcnosti počas nového viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

komisia

Brusel schválil presmerovanie finančných prostriedkov na maďarsko-slovenských hraniciach

Európska komisia schválila presmerovanie finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na zmiernenie dopadu pandémie a to pomocou úpravy …