peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Problémy s korupciou na Slovensku vníma 87 % opýtaných, ukázal prieskum Eurobarometer

Európska komisia zverejnila výsledky najnovšieho špeciálneho prieskumu Eurobarometer o korupcii. Podľa jeho výsledkov je pre veľkú väčšinu Európanov (69 %) korupcia neprijateľná a viac ako sedem z desiatich Európanov verí, že korupcia je v ich krajine rozšírená. To, že na Slovensku je rozšírená korupcia vníma 87 % opýtaných, pričom 52 % si myslí, že sa jej miera za posledné tri roky zvýšila. 41 % opýtaných Slovákov tvrdí, že korupcia ovplyvňuje ich každodenný život, zatiaľ čo v Európe si to myslí 26 % respondentov.

Slováci (80 % ) vnímajú korupciu ako v národných verejných inštitúciách, tak aj v miestnych alebo regionálnych inštitúciách (74 %). Dávanie alebo branie úplatkov a zneužívanie moci je podľa slovenských respondentov využívané najmä v systéme zdravotnej starostlivosti (54 %), v politických stranách (53 %) a na súdoch (53 %), ale aj u politikov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (49 %) a u úradníkov, ktorí vydávajú stavebné povolenia (48 %). No, pri otázke, či museli respondenti okrem oficiálnych poplatkov dať extra platbu, alebo hodnotný dar zdravotnej sestre alebo lekárovi odpovedalo záporne 95 %, podobne 93 % nebolo osobne svedkom žiadneho prípadu korupcie.

Podľa respondentov, ľudia korupciu nenahlásia, pretože jej dokazovanie je zložité (44 %), ľudia, ktorí nahlásia korupciu nie sú nijako chránení (31 %) alebo veria, že zodpovedné osoby nebudú potrestané (28 %). Ak by slovenskí respondenti chceli podať sťažnosť, dôverovali by polícii (46 %), médiám a novinárom (29 %) a národnému ombudsmanovi (12 %). Justícii by na Slovensku dôverovalo len 9 %  opýtaných, pričom európsky priemer dosahuje 25 %.

Od roku 2013 sa podiel respondentov, ktorí považujú korupciu za rozšírenú, znížil v 18 členských štátoch. Aj keď sa povaha a rozsah korupcie v jednotlivých členských štátoch líšia, korupcia poškodzuje EÚ ako celok. Komisia preto zintenzívňuje svoj boj proti korupcii a vydala nové pravidlá na ochranu finančných záujmov EÚ proti podvodom a korupcii, sprísnila administratívne a trestné konania a v súčasnosti zriaďuje Európsku prokuratúru. Dôležité protikorupčné ustanovenia sú zahrnuté aj v európskych právnych predpisoch v iných oblastiach, ako sú pranie špinavých peňazí a verejné obstarávanie.

Viac..  Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …