Mariya Gabriel
Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel. PHOTO: © European Union.

Brusel pridelí 314 miliónov eur inovatívnym podnikom na boj proti koronavírusu a podporu obnovy

Komisia oznámila, že prostredníctvom pilotného nástroja Európskej rady pre inováciu (EIC) s názvom Akcelerátor poskytla takmer 166 miliónov eur 36 podnikom, ktoré sa podieľajú na boji proti pandémii koronavírusu. Okrem toho sa ďalším 36 podnikom udelí viac ako 148 miliónov eur s cieľom prispieť k plánu obnovy pre Európu, vďaka čomu v tomto kole celkové investície z výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020 dosiahnu 314 miliónov eur.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Obrovský talent a prelomové myšlienky inovatívnych európskych podnikov nám dávajú nádej. Zvýšené zdroje, ktoré poskytujeme Európskej rade pre inováciu, uvoľnia ich potenciál, aby sme mohli lepšie bojovať proti koronavírusu a podporiť našu obnovu. EIC reagovala na krízu spôsobenú koronavírusom promptne a poukázala na agilnosť a vplyv financovania EÚ.“

Vybraných 36 podnikov, ktoré prispejú k boju proti koronavírusu, bude pracovať na priekopníckych projektoch, ako je rozšírenie výroby dekontaminačných bioobrúskov, vývoj ventilačných monitorovacích systémov, ktoré poskytujú záchranárom prehľad o kvalite ventilácie pacienta, vybudovanie platformy protilátok na liečbu závažných prípadov infekcie či mnohé ďalšie. Navyše 139 podnikov zaoberajúcich sa koronavírusom, ktoré v tomto kole z dôvodu rozpočtových obmedzení nemohli získať finančné prostriedky, dostalo nedávno zavedenú známku excelentnosti v súvislosti s nákazou COVID-19, ktorá je uznaním hodnoty ich návrhov a mala by im pomôcť získať podporu z iných zdrojov.

Ďalších 36 podnikov usilujúcich sa o podporu plánu obnovy pre Európu bude pracovať v mnohých odvetviach a na mnohých projektoch, medzi ktoré patrí napríklad rozvoj silnejších a vyšších veterných turbín z drevených modulov s potenciálom výrazne znížiť náklady na veternú energiu, systém produkcie organických hnojív či riešenie pre udržateľné recyklačné postupy výrobcov založené na blockchaine. Navyše bolo dodatočných 679 známok excelentnosti udelených špičkovým návrhom, ktoré splnili kritériá financovania EIC, ale nemohli byť financované z dôvodu obmedzeného rozpočtu.

O podporu v rámci EIC Akcelerátora sa v marci uchádzal rekordný počet takmer 4 000 startupov a malých a stredných podnikov (MSP). Z toho viac než 1 400 navrhlo inovačné projekty relevantné pre pandémiu koronavírusu. Preto bolo na toto kolo financovania nedávno vyčlenených ďalších 150 miliónov eur, čím sa celková suma vyšplhala na viac ako 314 miliónov eur. Startupy a MSP vybrané na podporu pochádzajú zo 16 krajín vrátane 12 členských štátov EÚ, Spojeného kráľovstva a troch pridružených krajín.

Viac..  M. Beňová: Pandémia koronavírusu ukázala zraniteľnosť zariadení dlhodobej starostlivosti

Súvislosti

Z 314 miliónov eur pridelených zo zdrojov EIC bude mať 174 miliónov podobu kapitálových investícií. Pilotný projekt EIC Akcelerátor od svojho zavedenia v polovici roka 2019 ponúka okrem grantovej podpory až do výšky 2,5 milióna eur aj možnosť priamych investícií do základného imania až do výšky 15 miliónov eur. Doteraz požiadalo o pomoc viac ako 10 000 startupov a MSP, pričom celkový objem ich žiadostí predstavuje viac než 26 miliárd eur. Zo 72 podnikov, ktorým bola poskytnutá pomoc, 46 získa kapitálovú podporu.

Kapitálové investície podliehajú dôkladnej hĺbkovej analýze a bude ich spravovať budúci fond EIC, ktorý bude aktívne vyhľadávať spoluinvestorov. Podniky podporované z EIC majú nárok aj na rozličné druhy koučingových, mentorských a poradenských služieb či služieb na urýchlenie podnikania. Po prvý raz sa tieto služby ponúknu aj podnikom so známkou excelentnosti COVID-19.

Podpora z EIC na prelomové myšlienky v boji proti koronavírusu je súčasťou spoločného úsilia EÚ o prekonanie krízy. Komisia 4. mája zorganizovala darcovskú konferenciu v rámci globálnej reakcie na koronavírus, vďaka ktorej sa doteraz zozbieralo 9,8 miliardy eur. Komisia prisľúbila počas tejto darcovskej konferencie 1,4 miliardy eur, z toho 1 miliardu eur prostredníctvom programu Horizont 2020. Tieto prostriedky budú slúžiť na financovanie spoločného vývoja a všeobecného zavádzania diagnostických a liečebných postupov, ako aj vakcín v súvislosti s koronavírusom. Koncom mája Komisia oznámila ďalšie kroky v rámci globálnej reakcie na koronavírus, konkrétne začatie novej kampane v spolupráci s medzinárodnou organizáciou presadzovania práv Global Citizen s názvom Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť, ktorá vyvrcholí globálnym darcovským samitom 27. júna.

Okrem toho Komisia nedávno predložila návrh rozsiahleho plánu obnovy pre Európu. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Komisia navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy s názvom Next Generation EU, ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. Ako súčasť nástroja na obnovu hospodárstva Next Generation EU sa navrhuje zvýšenie rozpočtu programu Horizont Európa o 13,5 miliardy eur. Tieto zdroje sa použijú na poskytovanie európskej podpory výskumno-inovačných činností súvisiacich so zdravím a s klímou vrátane prelomových inovácií, na ktorých pracujú startupy a MSP.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Bojím sa, že nás v tom zase nechali samých

Toto často nehovorím. Nezvyknem sa strachovať ani panikáriť. Ale v posledných dňoch predsa zaspávam s …