dezinformacie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Reakcie slovenských europoslancov na opatrenia proti dezinformáciám a ich dopad na slobodu prejavu

Opatrenia proti dezinformáciám a ich dopad na slobodu prejavu

Vladimár Bilčík (EPP): Európsky parlament vo štvrtok schválil vznik špeciálnej komisie, ktorá bude mať na starosti zahraničný vplyv cez tzv. hybridné hrozby a šírenie dezinformácií. Počas pandémie sme na internetových platformách identifikovali milióny dezinformácií, ktoré boli aj súčasťou systematických dezinformačných kampaní Ruska a Číny. Tieto dezinformácie priamo ohrozovali zdravie a životy Európanov, ale tiež podkopávali dôveru v naše inštitúcie. Podporím preto vznik špeciálnej komisie, ako aj plán Európskej komisie pri zavedení prísnejších pravidiel pre internetové platformy. Musia za výskyt dezinformácií niesť zodpovednosť, teda mazať falošné informácie, rušiť automatizované účty s botmi a nezarábať na reklame, ktorá šíri často nebezpečné dezinformácie. 

Peter Pollák (EPP): Kým niektorí sa počas COVIDu snažili zachraňovať ľudské životy, alebo zabraňovať šíreniu pandémie, niektorí jednotlivci či organizácie využii toto obobie na šírenie nepravdivých správ, vyťaženie politického či komerčného zisku, či podkopávanie dôvery občanov v európske a iné demokratické inštitúcie. V období pandémie, keď sa ľudia vyslovene spoliehali na informácie, je šírenie klamstieva spochybňovanie pravdy omnoho nebezpečnejšie a predstavuje oveľa väčšie riziko ako za normálnych okolností. Je nutné sa touto témou zaoberať, účinne a rýchlo zasiahnuť, využiť existujúce nástroje, ako je účinná spolupráca s online platformami, ale najdôležitejšie je zvyšovať povedomie ľudí, aby si fakty overovali a informácie čerpali z overených zdrojov. Vo štvrtok bude hlasovanie o zriadení osobitného výboru Európskeho parlamentu, ktorý by sa maj i touto témou zaoberať.

Viac..  EK hodnotila schopnosť Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v Únii

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík bol vymenovaný za tieňového spravodajcu pre európsky zákon o slobode médií

Európski ľudovci, najsilnejšia frakcia v Európskom parlamente, vybrala europoslanca Vladimíra Bilčíka (EPP/Modrá koalícia) za tieňového …

Consent choices