investicie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovenskí europoslanci sa vyjadrili k novým pravidlám na definovanie ekologických investícií

Nariadenie o taxonómii

Michal Wiezik (EPP): NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií umožní klasifikovať finančné produkty alebo investície ako environmentálne udržateľné. S konečnou formou nariadenia asi nie je úplne spokojný nik, zrejme tak ide o dobrý kompromis. V tomto duchu by sa napr. „udržateľné obhospodarovanie lesov” malo chápať s ohľadom na postupy a využívanie lesov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu biodiverzity a bránia degradácii lesných ekosystémov. Malo by ísť o sprísnenie klasifikácie udržateľnosti, nakoľko doterajšie certifikačné schémy konštatujú udržateľné hospodárenie pre väčšinu európskych lesov, žiaľ ich environmentálny stav tomu nezodpovedá. Termín „trvalo-udržateľný” tak vo väčšine prípadov nemá reálny základ, a bol skôr zneužívaný v rámci akéhosi rezortného greenwashingu. Ani takto nastavené nariadenie ale nie je optimálne, vnímam silnú tendenciu hodnotiť stav stále na základe produkčných charakteristík, naopak dôležité zložky lesného prostredia a najmä lesná pôda, sú nedostatočne akcentované.

Martin Hojsík (RE): Tento týždeň v EP hlasujeme o tzv. taxonómii. Taxonómia možno znie ako nezrozumiteľné slovo, ale čo sa tým myslí je to, že v Európe budeme mať konečne pravidlá na to, čo bude môcť byť označené ako zelená investícia. A to je veľmi dôležité. Zabránime tzv. greenwashingu a propagácii špinavých aktivít ako zelených či udržateľných, čo v realite znamená, že znečisťovatelia a starý priemysel nebudú môcť využívať dotácie, európske a štátne zdroje, na podporu aktivít, ktoré škodia životnému prostrediu, či zdraviu. Táto dohoda je obrovskou príležitosťou pre Slovensko a bude len na nás a našej vláde, či ju dokážeme využiť.

Viac..  Príjmy v Únii sa v roku 2021 značne líšili

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Konečne si EÚ uvedomila, že je lepšie odpad nevyvážať, ale opätovne ho využívať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Preprava …

Consent choices