rasizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament vyzýva celú Úniu, aby sa pevne a rozhodne postavila proti rasizmu a diskriminácii

V našej spoločnosti nie je miesto pre rasizmus a diskrimináciu, zdôraznil Európsky parlament a vyzval celú Úniu, aby sa pevne a rozhodne postavila proti násiliu a nespravodlivosti.

Parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 493 (za): 104 (proti): 67 (zdržalo sa hlasovania), ostro odsúdili obludnú smrť Georga Floyda v Spojených štátoch amerických a podobné prípady zabitia kdekoľvek na svete. Poslanci vyzvali orgány USA, aby prijali opatrenia na riešenie štrukturálneho rasizmu a nerovnosti v krajine. Zákonodarcovia odsúdili zásahy polície v Spojených štátoch proti pokojným demonštrantom a novinárom, kritizovali tiež vyhrážky prezidenta USA Donalda Trumpa týkajúce sa nasadenia armády a jeho rétoriku, ktorú označili za „štvavú ‟.

Parlament podporil nedávne masové protesty proti rasizmu a diskriminácii, ktoré sa konali po celom svete, a odmietol akékoľvek prejavy nadradenosti bielej rasy. Poslanci vyjadrili solidaritu s pokojnými demonštráciami, zároveň však kritizovali prípady rabovania, podpaľačstva, vandalizmu a ničenia verejného a súkromného majetku ktorých sa dopustili niektorí násilní demonštranti. Európsku úniu a jej členské štáty zároveň vyzvali, aby verejne odsúdili neprimerané používanie sily a rasistické tendencie pri presadzovaní práva, bez ohľadu na to, kde a kedy k nim dôjde.

Orgány činné v trestnom konaní by mali používať silu vždy iba zákonným a primeraným spôsobom a v nevyhnutnom rozsahu, pričom vždy musí ísť až o poslednú možnosť, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň zdôrazňuje, že nadmerné použitie sily proti davu je v rozpore so zásadou primeranosti. Poslanci v tejto súvislosti požadujú, aby prípady policajnej brutality a porušovania občianskych práv neostali nepotrestané. Pripomínajú tiež, že občania majú právo zaznamenávať scény policajného násilia, ktoré možno následne použiť ako dôkaz.

Skoncovanie s rasovým profilovaním a väčšia rozmanitosť policajných zložiek

Parlament vyzval EÚ a jej členské štáty, aby pri presadzovaní trestného práva, v boji proti terorizmu či pri imigračných kontrolách nepoužívali rasové a etnické profilovanie. Orgány činné v trestnom konaní by mali využívať nové technológie navrhnuté tak, aby nevzniklo riziko diskriminácie rasových či etnických menšín, dodávajú poslanci.

Viac..  Po brexite odišlo z Británie mnoho cudzincov, iní sa však rozhodli zostať v Spojenom kráľovstve

Uznesenie zdôrazňuje, že policajné zložky a ďalšie orgány presadzovania práva musia ísť v boji proti rasizmu a diskriminácii príkladom. Parlament v tejto súvislosti navrhuje okrem iného posilnenie odbornej prípravy príslušníkov polície a prijatie opatrení na zvýšenie rozmanitosti v policajných zboroch členských štátov.

Minulé zločiny proti ľudskosti

Inštitúcie EÚ a krajiny Únie by mali oficiálne uznať minulé krivdy a zločiny proti ľudskosti páchané na Rómoch, černochoch a osobách inej farby pleti, zdôrazňuje uznesenie. Schválený text dodáva, že medzi zločiny proti ľudskosti patrí aj otroctvo.

Boj proti diskriminácii vo všetkých oblastiach musí byť pre EÚ prioritou, zdôrazňujú poslanci. Parlament v tejto súvislosti vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby okamžite pristúpila k rokovaniam o horizontálnej smernici o nediskriminácii, ktorú členské štáty zablokovali ihneď po jej predložení Európskou komisiou v roku 2008.

Rasizmus a xenofóbia nespadajú pod slobodu prejavu

Uznesenie pripomína, že na rasizmus a xenofóbne prejavy sa sloboda prejavu nevzťahuje. Parlament v tejto súvislosti odsúdil konanie extrémistických a xenofóbnych politických síl na celom svete, ktoré sa čoraz viac uchyľujú k skresľovaniu historických, štatistických a vedeckých faktov a k používaniu symboliky a rétoriky pripomínajúcej aspekty totalitnej propagandy – vrátane rasizmu, antisemitizmu a nenávisti voči menšinám.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …