Dubravka Šuica
Podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica. PHOTO: © European Union.

Komisia prijala správu o vplyve demografických zmien v Európe

Európska komisia prijala vôbec prvú správu o vplyve demografických zmien. Opisujú sa v nej dôvody tejto dlhodobej transformácie a jej vplyv v celej Európe. Správa navyše zdôrazňuje aj prepojenie medzi demografickými štruktúrami a vplyvom súčasnej krízy, ako aj potenciálom jej prekonania.

Podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová uviedla: „Kríza odhalila mnohé zraniteľné miesta: niektoré sú spojené s hlbokými demografickými zmenami, ktoré už ovplyvňujú naše spoločnosti a komunity v celej Európe. Z tejto dvojitej výzvy musíme vychádzať, keď budeme meniť spôsob nášho myslenia o zdravotnej starostlivosti, životných podmienkach, verejných rozpočtoch a verejnom živote v nasledujúcich desaťročiach. Musí nám pomôcť riešiť problémy, ako je prístup k službám, komunitná starostlivosť či dokonca osamelosť. V konečnom dôsledku ide o to, ako spolunažívame. Riešenie demografickej zmeny je kľúčom k vybudovaniu spravodlivejšej a odolnejšej spoločnosti.“

Správa je prvým krokom v štúdiu vplyvov demografických zmien

Správa vykresľuje dlhodobé demografické trendy v európskych regiónoch – od dlhšej očakávanej dĺžky života cez nižšiu mieru pôrodnosti, starnúce spoločnosti a menšie domácnosti až po rastúcu urbanizáciu. Opisuje sa v nej aj pokles podielu Európy na svetovej populácii – očakáva sa, že do roku 2070 bude predstavovať menej ako 4 % celkového obyvateľstva. Správa poukazuje na značné rozdiely v demografických zmenách v jednotlivých regiónoch, ako aj na potrebu riešiť ich vplyv na rast a udržateľnosť, zamestnanosť, zdravie a dlhodobú starostlivosť v rôznych častiach Európy.

Správa je prvým krokom činnosti Komisie v tejto oblasti a pomôže posúdiť, ako čo najlepšie podporiť ľudí, regióny a komunity, ktorých sa zmeny dotýkajú najviac. Poskytne základ pre nadchádzajúcu zelenú knihu o starnutí a dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti.

Správu dopĺňajú prehľady o jednotlivých krajinách a podrobné štatistiky, ktoré možno nájsť na novej osobitnej webovej stránke Komisie venovanej demografii.

Viac..  AKTUÁLNE: Slovensko vstupuje do dvojtýždňového lockdownu. Od polnoci začne platiť núdzový stav

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …