koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Výskumný projekt Exscalate4CoV prináša inováciu do európskeho i celosvetového farmakologického vývoja

Konzorcium Exscalate4CoV financované zo zdrojov EÚ oznámilo, že raloxifén – už registrovaný generický liek používaný na liečbu osteoporózy – by mohol byť účinný pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19, ktorí majú mierne príznaky. Konzorcium využíva jednu z najvýkonnejších superpočítačových platforiem na svete podporovanú z prostriedkov EÚ na výskum potenciálneho účinku známych molekúl proti genómovej stavbe koronavírusu. Ide o jeden z mnohých príkladov toho, ako program EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 spája najlepších európskych výskumníkov, farmaceutické spoločnosti, technológie a výskumné infraštruktúry v boji proti tomuto vírusu.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila: „Na vedu sme sa ešte nikdy tak nespoliehali ako dnes. Od januára mobilizujeme všetko úsilie na podporu subjektov v jednotlivých oblastiach výskumu a inovácie pri hľadaní riešení na zastavenie vírusu. Práve preto sme konzorciu Exscalate4CoV na výskum poskytli 3 milióny eur a mňa teší, aké sľubné výsledky dosiahlo.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh uviedol: „Platforma Exscalate4CoV prináša inováciu do európskeho i celosvetového farmakologického vývoja. Ukazuje hodnotu skutočnej celoeurópskej spolupráce, ktorá spojila to najlepšie, čo má Európa k dispozícii na poli biomedicíny a vysokovýkonnej výpočtovej technikyDo boja proti koronavírusu budeme aj naďalej zapájať všetky dostupné technológie vrátane umelej inteligencie.

Exscalate4CoV využíva jedinečnú kombináciu vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a biologického spracovania a spája 18 partnerov a ďalších 15 pridružených členov. Patria sem superpočítačové strediská v Taliansku, Španielsku a Nemecku, veľké výskumné centrá, farmaceutické spoločnosti a biologické inštitúty v celej Európe. Platforma má výpočtovú kapacitu približne 120 petaflopov, čo umožňuje výskum správania molekúl na identifikáciu účinnej liečby koronavírusu. Chemická databáza projektu vďaka dohodám s novopridruženými farmaceutickými spoločnosťami neustále rastie.

Konzorcium už vďaka superpočítačom virtuálne otestovalo 400 000 molekúl. Z nich sa 7 000 dostalo do užšieho výberu a bolo ďalej testovaných in vitro. Raloxifén sa objavil ako sľubná molekula: podľa autorov projektu by mohol účinne blokovať replikáciu vírusu v bunkách, čím by sa mohlo spomaliť šírenie ochorenia. Výskumníci uviedli, že medzi výhody tohto lieku patrí vysoká znášanlivosť pacientov, bezpečnosť a známy toxikologický profil.

V ďalšom kroku bude konzorcium diskutovať s Európskou agentúrou pre lieky o tom, ako prikročiť ku klinickému skúšaniu, aby bolo možné posúdiť nové potenciálne použitie raloxifénu. V prípade úspechu by sa liek mohol rýchlo sprístupniť vo veľkých objemoch a pri nízkych nákladoch.

Súvislosti

Vďaka tomu, že Exscalate4CoV sa opiera o európsku superpočítačovú platformu, ktorá je jednou z najvýkonnejších na svete, dokáže skríning, ktorý by pri použití tradičných metód trval mnoho rokov, skrátiť na zopár týždňov. Doteraz sa v prvom kroku identifikovalo 6 z 25 rôznych proteínových modelov koronavírusu, ktoré sa neustále vyvíjajú, pričom konzorcium každý týždeň dostáva na skúmanie rôzne mutácie, ktoré transformuje do digitálnej podoby na použitie v ďalšej fáze. Druhým krokom je hľadanie zhody medzi digitálnou štruktúrou proteínov koronavírusu a dostupnou databázou molekúl. V treťom a poslednom kroku sa identifikované molekuly podrobia niekoľkým dodatočným biologickým skríningovým operáciám v laboratóriách v Belgicku a Nemecku. Cieľom je pochopiť, ako identifikovaná molekula interaguje s vírusovým modelom, a posúdiť, do akej miery dokáže zastaviť jeho aktivitu.

Viac..  Michal Šimečka: Lieky chýbajú nielen na Slovensku, ale aj mnohých členských štátoch EÚ

Neskôr projekt rozšíri spomínané testy o porovnanie s rozsiahlejšou databázou 5 miliónov z 500 miliárd molekúl, ktoré má k dispozícii. Očakáva sa, že sa identifikujú ďalšie potenciálne molekuly, čo prispeje k účinnej celkovej liečbe tohto ochorenia.

Exscalate4CoV je jedným z 18 výskumných projektov, ktorým bolo spolu pridelených 48,2 milióna eur z nedávnej núdzovej výzvy EÚ zameranej na rôzne aspekty výskumu koronavírusu ako pripravenosť a reakcia na ohniská, rýchle testy na delokalizovanú diagnostiku, nové spôsoby liečby a nové vakcíny. Činnosť konzorcia Exscalate4CoV umožnilo núdzové financovanie z prostriedkov EÚ vo výške 3 milióny eur ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu. Projekt získal aj podporu farmaceutických spoločností, ktoré mu poskytujú vzorky liekov cez jeho otvorenú biologickú platformu s názvom DrugBox.

V období 2014 – 2018 investovala EÚ z programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy do vysokovýkonnej výpočtovej techniky viac než 600 miliónov eur. V roku 2018 bol zriadený spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) ako spoločná iniciatíva EÚ a 32 európskych krajín s rozpočtom vo výške 1 miliardy eur. Jeho cieľom je vyvinúť v Európe superpočítačový ekosystém svetovej triedy.

Počas darcovskej konferencie, ktorá prebehla 4. mája v rámci globálnej reakcie na koronavírus, Komisia prisľúbila celkovú sumu 1,4 miliardy eur. Jednu miliardu z toho poskytne z programu Horizont 2020 a prostriedky sa využijú na vývoj vakcín, nových spôsobov liečby a diagnostických nástrojov proti šíreniu koronavírusu. Komisia od januára 2020 zmobilizovala v rámci programu Horizont 2020 na boj proti koronavírusu spolu 547 miliónov eur.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices