EU- Japonsko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Intenzívnu spoluprácu EÚ s Japonskom posilní dohoda o bezpečnosti civilného letectva

Európska komisia a Japonsko podpísali dohodu o bezpečnosti civilného letectva, ktorá ešte viac posilní intenzívnu spoluprácu EÚ s Japonskom a podporí konkurencieschopnosť leteckého priemyslu EÚ.

Poldruha roka po nadobudnutí platnosti dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom a začatí vykonávania dohody o strategickom partnerstve podpis dokazuje vzájomnú dôveru a záväzok prehĺbiť naše strategické partnerstvo. Spoločné pravidlá uľahčia spoluprácu európskych a japonských spoločností a znížia administratívnu záťaž pre orgány, čím vytvoria lepšie príležitosti pre investície a posilnia hospodársku prosperitu a rast.

Táto bilaterálna dohoda o bezpečnosti civilného letectva podporí výrobcov výrobkov leteckej techniky z EÚ s cieľom zvýšiť ich obchodný a trhový podiel na japonskom trhu. Bude preto zohrávať dôležitú úlohu pri zotavovaní odvetvia zo súčasnej krízy.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla: „Dohoda uľahčí nášmu leteckému priemyslu prístup na japonský trh s leteckými výrobkami, čo pomôže tomuto ťažko postihnutému odvetviu zotaviť sa z krízy. Navyše zintenzívňujeme aj spoluprácu medzi EÚ a japonskými leteckými úradmi v záujme ešte vyššej úrovne bezpečnosti civilného letectva a environmentálnej kompatibility.“

Dohoda sa zameriava najmä na uľahčenie obchodu s lietadlami a so súvisiacimi výrobkami. Odstráni zbytočnú duplicitu hodnotiacich a testovacích činností pre letecké produkty, zníži náklady pre orgány a letecký priemysel a podporí spoluprácu medzi orgánmi civilného letectva EÚ a Japonska.

Viac..  Nepriateľ Kremľa Navaľnyj sa napriek hrozbám vráti z Nemecka domov

Dohoda výrazne skráti čas, ktorý výrobcovia leteckých výrobkov potrebujú na získanie schválenia vývozu do Japonska. Zároveň poskytne vyššiu úroveň právnej istoty vrátane práv duševného vlastníctva, čo povedie k väčšej spolupráci medzi spoločnosťami v EÚ a v Japonsku.

Necelý rok po podpísaní partnerstva medzi EÚ a Japonskom pre udržateľnú prepojenosť a kvalitnú infraštruktúru sa prostredníctvom spomínanej dohody posilní aj dopravná prepojenosť v súlade so stratégiou EÚ na prepájanie Európy a Ázie.

Súvislosti

Bilaterálna dohoda o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Japonskom predstavuje ďalší kľúčový úspech stratégie Komisie v oblasti letectva pre Európu, ktorej cieľom je stimulovať rast európskych podnikov, podporovať inovácie a prinášať cestujúcim bezpečnejšie, ekologickejšie a lacnejšie lety.

Ďalšie kroky

Európska únia aj Japonsko budú teraz pokračovať vo svojich príslušných vnútorných postupoch na uzavretie dohody. Dohoda sa od podpisu až do nadobudnutia platnosti vykonáva predbežne.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

KORONAVÍRUS: EK predstavila kroky pre jednotný boj proti pandémii

Európska komisia (EK) predstavila kroky potrebné na posilnenie jednotného boja proti pandémii koronavírusu. V dnes …