Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Politika súdržnosti vie prispieť k udržaniu sociálneho zmieru

Záverečný deň tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj ďalšiemu významu politiky súdržnosti pri riešení socioekonomických dôsledkov pandémie vírusu COVID-19.

Politika súdržnosti a s ňou súvisiace kohézne fondy dlhodobo prispievajú k prehlbovaniu spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie. Zároveň pomáhajú k postupnému zmierňovaniu regionálnych rozdielov. Aj na Slovensku pôjde aj v novom programovom období o dôležitý faktor z hľadiska podpory ekonomického rastu, ako aj udržania či vytvárania pracovných miest,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Politika súdržnosti a s ňou súvisiace nástroje sa opakovane osvedčili v ekonomicky ťažkých časoch. Aj na začiatku tejto pandémie bolo vyčlenených 37 miliárd eur na podporu členských krajín, či už pre oblasť investícií do verejného zdravotníctva alebo na podporu malých a stredných podnikov,“ uviedla europoslankyňa.

Viac..  Poslanci sú pripravení žalovať Európsku komisiu za nedostatočnú ochranu rozpočtu EÚ

Možnosťou je aj vytvorenie akejsi núdzovej rezervy súdržnosti, pre jednotlivé krajiny, slúžiacej na posilnenie kapacít odozvy na krízu. Politika súdržnosti vie podľa mňa aktívne prispieť k budovaniu a udržaniu sociálneho zmieru v spoločnosti. A to je presne to, čo v ťažkých časoch, ktoré sú pred nami potrebujeme,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Europoslanec Bilčík o očkovacom preukaze: Nikto nebude mať zákaz cestovať

BRATISLAVA – Krajiny Európskej únie sa konečne dohodli na zavedení digitálneho zeleného očkovacieho preukazu, takzvaného …