Klus
Štátny tajomník Martin Klus so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou. Foto: MZVaEZ SR.

Martin Klus: Peniaze z európskych zdrojov treba využiť aj na skvalitnenie života rómskych komunít na Slovensku

,,Spolupráca medzi rezortom diplomacie a Úradom splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ÚSVRK) je dlhodobo nadštandardná vo viacerých oblastiach, nielen v rámci agend medzinárodných organizácií s ľudskoprávnym diskurzom. V rozvíjaní našich vzťahov chceme pokračovať aj naďalej. A to aj formou podpory prípadných sociálnych či vzdelávacích projektov financovaných z európskych zdrojov, ktoré by prispeli k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po tom, čo rokoval so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou.

Hlavnými témami ich pracovného stretnutia boli detaily ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce v ľudskoprávnej oblasti a možnosti využitia budúceho rozpočtu Európskej únie na roky 2021-2027 na integráciu rómskych komunít na Slovensku.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Klus ubezpečil splnomocnenkyňu vlády SR pre rómske komunity, že rezort diplomacie bude aj naďalej aktívne participovať na príprave koncepčných materiálov a zdieľať informácie z medzinárodných organizácií či ďalších subjektov medzinárodného práva, ktoré sú relevantné pre plnenie povinností úradu aj ochrany záujmov SR.

„Aj moje osobné členstvo v riadiacom výbore pre prípravu novej národnej Stratégie integrácie Rómov po roku 2020 je zárukou toho, že bude zabezpečený prienik viacerými medzinárodnými organizáciami a zoskupeniami (OSN, Rada Európy či OBSE) a možnosť využitia expertízy medzinárodných inštitútov, ktoré nám môžu poskytnúť príklady dobrej praxe z iných krajín,“ vyhlásil štátny tajomník M. Klus.

Zároveň pripomenul, že v rámci Východiskovej pozície SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 sa počíta s podporou sociálnej inklúzie, rastu a udržania zamestnanosti s osobitným dôrazom na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, vrátane inkluzívneho vzdelávania. „Spôsob, ako dosiahnuť tieto ciele na národnej a regionálnej úrovni, bude predmetom novej partnerskej dohody pre budúce programové obdobie, o ktorej sa už rokuje s Európskou komisiou,“ dodal M. Klus.

Viac..  Slovenskú študentku prijali na prestížny Oxford, musí zaplatiť 47 tisíc eur. Bohužiaľ, je to dôsledok brexitu, hovorí europoslankyňa Lexmann

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity A. Bučková v tejto súvislosti uvítala možnosť aktívneho zapojenia a osobitne vyzdvihla „potrebu zvyšovania kapacít materských škôl a základných škôl, najmä po zavedení povinného predškolského vzdelávania.“

Témou pracovného stretnutia boli aj aktuálne zdravotné či sociálne výzvy súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Popri dohode na ďalšej koordinácii aktivít, najmä pokiaľ ide o návraty občanov SR zo zahraničia. Splnomocnenkyňa konštatovala, že ÚSVRK sa na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravuje aj účasťou na rokovaniach krízového štábu a vypracúvaním metodických postupov. „Pretrvávajúcimi výzvami však zostávajú zabezpečenie základných ľudských práv, dostupnosť pitnej vody či prístup k zdravotnej starostlivosti,“ dodala A. Bučková.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko bude podporovať adekvátne prijímanie cielených reštriktívnych opatrení EÚ

Slovenská republika bude podporovať adekvátne prijímanie cielených reštriktívnych opatrení – sankcií Európskej únie (EÚ) ako …