komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia schválila slovenskú schému financovania vo výške 80 miliónov EUR

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania v hodnote 80 miliónov EUR na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj na testovanie a rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s výrobou produktov relevantných pre boj proti koronavírusu. Verejná podpora bude spolufinancovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov, bude mať formu priamych grantov a bude dostupná pre spoločností všetkých veľkostí.

Cieľom je zvýšiť a urýchliť vývoj a výrobu produktov, ktoré môžu pomôcť v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, ako sú očkovacie látky, nemocničné a lekárske prístroje, lieky a ochranné prostriedky. EK potvrdila, že slovenský systém finančnej pomoci je v súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci a je nevyhnutný pre boj proti koronakríze.

Pomoc pokryje podstatnú časť nákladov na výskumné investičné projekty, ich výsledok bude na požiadanie prístupní aj tretím stranám v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. EK schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.

Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.57829 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na prioritách na nadchádzajúce roky

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lexmann

Miriam Lexmann: Premiér privítal môj návrh, že musíme pravdivo informovať o očkovaní

😷💉 OČKOVANIE: PREMIÉR DNES PRIVÍTAL MÔJ NÁVRH, ŽE MUSÍME PRAVDIVO INFORMOVAŤ 🇸🇰🇪🇺 Na dnešnom zasadnutí …