Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Komisia investuje 1 miliardu eur do inovačných projektov čistých technológií

Komisia otvára prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci inovačného fondu. Ide o jeden z najväčších svetových programov demonštrácie inovačných nízkouhlíkových technológií, ktorý je financovaný z príjmov z aukcie emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Inovačný fond bude financovať prelomové technológie pre energiu z obnoviteľných zdrojov, energeticky náročné odvetvia, skladovanie energie, ako aj zachytávanie, využívanie a ukladanie CO2. Vytváraním lokálnych nadčasových pracovných miest podporí zelenú obnovu, pripraví pôdu pre klimatickú neutralitu a posilní vedúce postavenie Európy v celosvetovom meradle.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: Táto výzva na predkladanie návrhov prichádza v pravý čas. EÚ bude investovať 1 miliardu eur do sľubných projektov zameraných na trh, medzi ktoré patrí čistý vodík alebo iné nízkouhlíkové riešenia pre energeticky náročné odvetvia ako oceliarstvo, výroba cementu a chemických látok. Budeme podporovať aj uskladňovanie energie, sieťové riešenia a zachytávanie a ukladanie CO2. Tieto rozsiahle investície pomôžu obnoviť hospodárstvo EÚ a vytvoriť zelenú obnovu, ktorá nás povedie k dosiahnutiu klimatickej neutrálnosti v roku 2050.“

Na obdobie 2020 – 2030 sa z inovačného fondu vyčlení približne 10 miliárd eur z aukcie emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Okrem toho sa využijú nevyplatené príjmy predchodcu inovačného fondu, programu NER 300.

Prvá výzva poskytne na rozsiahle projekty čistých technológií grantové financovanie vo výške 1 miliardy eur, ktoré im pomôže prekonať riziká spojené s komercializáciou a demonštráciou veľkého rozsahu. Táto podpora pomôže novým technológiám dostať sa na trh. V prípade sľubných projektov, ktoré ešte nie sú pripravené na uvedenie na trh, je vyčlenený samostatný rozpočet vo výške 8 miliónov eur na pomoc pri rozvoji projektov.

Viac..  Peter Pollák: Očakávam, že Olaf Scholz bude zastávať rovnaké postoje ako Angela Merkel

Táto výzva je otvorená pre projekty v oprávnených sektoroch zo všetkých členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Finančné prostriedky sa môžu použiť v spolupráci s inými iniciatívami financovania z verejných zdrojov, ako je štátna pomoc alebo iné programy financovania EÚ. Projekty sa budú hodnotiť podľa ich potenciálu zabrániť emisiám skleníkových plynov, podľa ich inovačnej schopnosti, finančnej a technickej vyspelosti a potenciálu rozšírenia a nákladovej efektívnosti. Uzávierka podávania žiadostí je 29. októbra 2020. Projekty možno prihlasovať cez portál EÚ na financovanie a verejné súťaže, na ktorom sú k dispozícii podrobnejšie informácie o celom postupe.

Súvislosti

Cieľom inovačného fondu je vytvoriť správne finančné stimuly pre podniky a verejné orgány, aby teraz investovali do novej generácie nízkouhlíkových technológií, a poskytnúť podnikom EÚ výhodu „prvého ťahu“, aby sa stali celosvetovými technologickými lídrami.

Inovačný fond bude implementovať Výkonná agentúra pre siete a inovácie (INEA), zatiaľ čo Európska investičná banka bude poskytovať pomoc na rozvoj sľubných projektov, ktoré zatiaľ nie sú pripravené na úplné využitie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Emisie skleníkových plynov klesli v EÚ od roku 2008 o 24 percent

Emisie skleníkových plynov v Európskej únii (EÚ) v roku 2020 medziročne klesli o 9 percent …