Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Komisia investuje 1 miliardu eur do inovačných projektov čistých technológií

Komisia otvára prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci inovačného fondu. Ide o jeden z najväčších svetových programov demonštrácie inovačných nízkouhlíkových technológií, ktorý je financovaný z príjmov z aukcie emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Inovačný fond bude financovať prelomové technológie pre energiu z obnoviteľných zdrojov, energeticky náročné odvetvia, skladovanie energie, ako aj zachytávanie, využívanie a ukladanie CO2. Vytváraním lokálnych nadčasových pracovných miest podporí zelenú obnovu, pripraví pôdu pre klimatickú neutralitu a posilní vedúce postavenie Európy v celosvetovom meradle.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: Táto výzva na predkladanie návrhov prichádza v pravý čas. EÚ bude investovať 1 miliardu eur do sľubných projektov zameraných na trh, medzi ktoré patrí čistý vodík alebo iné nízkouhlíkové riešenia pre energeticky náročné odvetvia ako oceliarstvo, výroba cementu a chemických látok. Budeme podporovať aj uskladňovanie energie, sieťové riešenia a zachytávanie a ukladanie CO2. Tieto rozsiahle investície pomôžu obnoviť hospodárstvo EÚ a vytvoriť zelenú obnovu, ktorá nás povedie k dosiahnutiu klimatickej neutrálnosti v roku 2050.“

Na obdobie 2020 – 2030 sa z inovačného fondu vyčlení približne 10 miliárd eur z aukcie emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Okrem toho sa využijú nevyplatené príjmy predchodcu inovačného fondu, programu NER 300.

Prvá výzva poskytne na rozsiahle projekty čistých technológií grantové financovanie vo výške 1 miliardy eur, ktoré im pomôže prekonať riziká spojené s komercializáciou a demonštráciou veľkého rozsahu. Táto podpora pomôže novým technológiám dostať sa na trh. V prípade sľubných projektov, ktoré ešte nie sú pripravené na uvedenie na trh, je vyčlenený samostatný rozpočet vo výške 8 miliónov eur na pomoc pri rozvoji projektov.

Viac..  Európsky klimatický predpis: EP požaduje zníženie emisií do roku 2030 o 60%

Táto výzva je otvorená pre projekty v oprávnených sektoroch zo všetkých členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Finančné prostriedky sa môžu použiť v spolupráci s inými iniciatívami financovania z verejných zdrojov, ako je štátna pomoc alebo iné programy financovania EÚ. Projekty sa budú hodnotiť podľa ich potenciálu zabrániť emisiám skleníkových plynov, podľa ich inovačnej schopnosti, finančnej a technickej vyspelosti a potenciálu rozšírenia a nákladovej efektívnosti. Uzávierka podávania žiadostí je 29. októbra 2020. Projekty možno prihlasovať cez portál EÚ na financovanie a verejné súťaže, na ktorom sú k dispozícii podrobnejšie informácie o celom postupe.

Súvislosti

Cieľom inovačného fondu je vytvoriť správne finančné stimuly pre podniky a verejné orgány, aby teraz investovali do novej generácie nízkouhlíkových technológií, a poskytnúť podnikom EÚ výhodu „prvého ťahu“, aby sa stali celosvetovými technologickými lídrami.

Inovačný fond bude implementovať Výkonná agentúra pre siete a inovácie (INEA), zatiaľ čo Európska investičná banka bude poskytovať pomoc na rozvoj sľubných projektov, ktoré zatiaľ nie sú pripravené na úplné využitie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …