utecenci, syria
Ilustračné PHOTO: © European Union.

K 1. januáru 2019 malo v EÚ trvalý pobyt 21,8 milióna ľudí, ktorí nie sú občanmi EÚ

Ľudia opúšťajú svoje krajiny z rozličných dôvodov. Či už je to bezpečnosť, demografické faktory, nerešpektovanie ľudských práv, chudoba alebo klimatické zmeny. Prečítajte si prehľad.

K 1. januáru 2019 malo v EÚ trvalý pobyt 21,8 milióna ľudí, ktorí nie sú občanmi EÚ. Toto číslo predstavuje 4,9% obyvateľov EÚ-27. 13,3 milióna občanov EÚ žije v inej členskej krajine ako tej, kde majú občianstvo.

Push a pull faktory

Pri migrácii rozlišujeme takzvané push faktory – dôvody, prečo ľudia opúšťajú svoju krajinu a pull faktory dôvody, prečo sa rozhodnú presťahovať do konkrétnej hosťovskej krajiny. Tieto faktory možno ďalej rozdeliť do troch skupín na: socio-politické, demografické a ekonomické a environmentálne.

Socio-politické faktory

Ľudia mnohokrát opúšťajú svoje domovy, lebo im tam hrozí náboženské, rasové, politické alebo kultúrne prenasledovanie. Jedným z hlavných dôvodov sú aj vojny, alebo ich riziko, konflikty alebo prenasledovanie zo strany vlády. Ľudia utekajúci pred ozbrojenými konfliktami, porušovaním ľudských práv a prenasledovaním sú vo všeobecnosti považovaní za utečencov. Toto má dopady na to, kde na nakoniec usídlia. Niektoré krajiny majú k utečencom liberálnejší prístup ako iné. Vo väčšine prípadov títo ľudia skončia v najbližšej bezpečnej krajine, ktorá ich je ochotná prijať.

V posledných rokoch EÚ zaznamenala vlny utečencov, ktorí sem prichádzali kvôli konfliktom, teroru a prenasledovaniu vo svojich krajinách. V roku 2019 EÚ udelila ochranu 295 800 žiadateľom o azyl. Viac ako štvrtina z nich bola z vojnou zmietanej Sýrie, po ktorej nasledovali Afganistan a Irak.

Demografické a ekonomické faktory

To, ako ľudia odchádzajú do iných krajín, určujú aj demografické faktory. To, či sa populácie zmenšuje alebo zväčšuje, starne, alebo je v nej veľa mladých ľudí, má dopady na ekonomický rast a pracovné príležitosti v domácej krajine a imigračné politiky v krajinách príchodu.

Migrácia z demografických a ekonomických dôvodov je úzko spätá s pracovnými štandardami, nezamestnanosťou a celkovým stavom hospodárstva v danej krajine. Ako pull faktory v hosťovskej krajine tu možno spomenúť vyššie mzdy, lepšie príležitosti pre prácu a vzdelávanie a vyššie životné štandardy. Ak sa krajina nachádza v zlom hospodárskom stave a existuje riziko, že situácia sa bude zhoršovať, mnohí ľudia začnú emigrovať do krajín, kde ich čakajú lepšie vyhliadky.

Medzinárodná organizácia práce OSN narátala v roku 2017 až 164 miliónov migrujúcich pracovníkov, čiže ľudí, ktorí migrujú s vidinou nájdenia si práce. Toto číslo predstavovalo takmer dve tretiny všetkých medzinárodných migrantov. Takmer 70% percent sa nachádzalo v krajinách s vysokými príjmami, 18,6% v krajinách s vyššími strednými príjmami, 10,1% v krajinách s nižšími strednými príjmami a 3,4% v krajinách s nízkymi príjmami.

Viac..  Európske podujatie pre mládež 2021: formovanie budúcnosti Európy

Environmentálne faktory

Životné prostredie vždy bolo veľkou hybnou silou migrácie. Ľudia vždy utekali pred prírodnými pohromami, ako sú záplavy, hurikány alebo zemetrasenia. Klimatické zmeny tieto so sebou prinesú aj extrémne počasie, čo vyženie z domovov ďalšie obrovské množstvá ľudí.

Portál pre environmentálnu migráciu IOM, definuje environmentálnych migrantov ako ľudí, ktorí sú z dôvodu náhlej alebo postupnej zmeny ich prostredia, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje ich život alebo životné podmienky, nútení opustiť svoje obvyklé domovy, či už dočasne alebo natrvalo. Sťahujú sa pritom do inej časti svojej krajiny, alebo do zahraničia.

Množstvo environmentálnych migrantov na celom svete je veľmi ťažké odhadnúť. Tieto dôvody sa často spájajú s inými dôvodmi, ako je napríklad rast populácie, chudoba a konflikty. Odhady do roku 2050 sa pohybujú od 25 miliónov do jednej miliardy osôb.

Nový pakt EÚ o migrácii

Riadenie migrácie, vybavovanie žiadostí o azyl a ochrana vonkajších hraníc boli pre EÚ počas viacerých rokov jednou z jej top priorít. Európsky parlament žiadal o reformu azylového systému EÚ, aby sa zabezpečila väčšia solidarita a zdieľanie zodpovednosti medzi členskými krajinami. Európska komisia by mala tento rok predstaviť nový pakt o migrácii a azyle.

Výbor EP pre občianske slobody (LIBE) práve pracuje na svojej správe k návrhu o nových cestách pred legálnu pracovnú migráciu. Podľa poslancov potrebujeme legálne spôsoby na zníženie nelegálnej migrácie, zaplniť diery na pracovnom trhu a harmonizovanú politiku EÚ. Výbor LIBE žiada aj to, aby bol spoločný európsky azylový systém doplnený o rámec EÚ na presídľovanie a aby boli vytvorené humanitárne koridory.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …