azyl
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Čo si myslíte o nových opatreniach EÚ na podporu integrácie migrantov? Brusel spúšťa verejnú konzultáciu

Komisia otvorila celoeurópsku verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zistiť, čo si ľudia myslia o nových opatreniach EÚ na podporu integrácie a spoločenského prijatia migrantov a ľudí s migrantským pôvodom. Komisia zároveň zverejňuje výzvu, aby sa prihlásili záujemcovia o členstvo v expertnej skupine osôb s migrantským pôvodom, ktoré sa zapoja do rozvoja a uplatňovania migračných, azylových a integračných politík. Politiky budú účinnejšie a lepšie prispôsobené reálnym potrebám, len ak sa na nich budú podieľať migranti, žiadatelia o azyl a utečenci.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Ľudia, ktorí sa usadia v Európe, musia mať rovnaké práva a povinnosti ako všetci ostatní. Len prístup k zdravotnej starostlivosti, bývaniu, vzdelávaniu a zamestnaniu im umožní žiť naplno. Integrácia migrantov je v záujme nás všetkých – dáva vzniknúť silným a harmonickým komunitám a zároveň chráni pred izoláciou a segregáciou. Táto konzultácia a odborná skupina nám umožnia požiadať tých, ktorých naše politiky najviac zasahujú, aby sa zapojili do ich tvorby. Toto je európsky spôsob života.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson povedala: „Kríza spôsobená koronavírusom opäť dosvedčila, že migranti a utečenci zásadne prispievajú k našim spoločnostiam. Mnohí sa však v európskych krajinách stále stretávajú s problémami nájsť si ubytovanie či zamestnanie, získať vzdelávanie či zdravotnú starostlivosť. Úsilie o integráciu musíme na úrovni EÚ zintenzívniť. Vyzývam všetky zainteresované strany, najmä migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, aby odpovedali na konzultáciu a pomohli nám navrhnúť budúce opatrenia v prospech integrácie, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života a zvýšiť súdržnosť a otvorenosť našich spoločností.“

Konzultácia aj expertná skupina má Komisii pomôcť zhromaždiť príspevky od širokého spektra zainteresovaných strán vrátane vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, organizácií občianskej spoločnosti, sociálnych a hospodárskych partnerov, podnikov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, akademických, kultúrnych a športových organizácií, organizácií migrantov a súkromných osôb. Výsledky tejto konzultácie sa využijú pri koncipovaní akčného plánu pre integráciu a začlenenie, ktorý Komisia ohlásila vo svojom pracovnom programe.

Viac..  Podľa Johnsona môže Veľká Británia vynikajúco prosperovať aj bez pobrexitovej dohody s EÚ

Verejná konzultácia bude dostupná vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ 21. októbra 2020. Výzva na podávanie žiadostí o členstvo v expertnej skupine Komisie zameranej na názory migrantov bude otvorená do 21. septembra.

Súvislosti

Dobre riadená migrácia do Európy je prínosom pre naše spoločnosti, kultúru aj hospodárstvo. Integrácia a sociálne prijatie ľudí s migrantským pôvodom majú zásadný vplyv na kultúrnu výmenu a súdržnosť komunít. Zároveň pomáhajú vyplniť medzery v zručnostiach a dostupnosti pracovných síl a celkovo zvyšujú hospodársku výkonnosť. Priveľa migrantov v EÚ sa borí s nezamestnanosťou, nedostatkom príležitostí na vzdelávanie či odbornú prípravu a obmedzenými sociálnymi kontaktmi v širších komunitách. To všetko sú však výzvy, z ktorých by primerané verejné politiky mohli vytvoriť príležitosti.

Zodpovednosť za integračné politiky nesú predovšetkým členské štáty. Napriek tomu EÚ zaviedla širokú škálu opatrení, ktoré motivujú a podporujú v úsilí o šírenie integrácie štátne, ale aj miestne a regionálne orgány a občiansku spoločnosť. Súčasťou týchto opatrení sú finančné prostriedky a nástroje na podporu sociálnej a hospodárskej súdržnosti v členských štátoch. V roku 2016 Komisia spustila akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý obsahoval päťdesiat opatrení na podporu integrácie.

Komisia Ursuly von der Leyenovej predloží akčný plán pre integráciu a začlenenie, v ktorom sa premietnu výsledky konzultácie a závery expertnej skupiny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …