azyl
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Čo si myslíte o nových opatreniach EÚ na podporu integrácie migrantov? Brusel spúšťa verejnú konzultáciu

Komisia otvorila celoeurópsku verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zistiť, čo si ľudia myslia o nových opatreniach EÚ na podporu integrácie a spoločenského prijatia migrantov a ľudí s migrantským pôvodom. Komisia zároveň zverejňuje výzvu, aby sa prihlásili záujemcovia o členstvo v expertnej skupine osôb s migrantským pôvodom, ktoré sa zapoja do rozvoja a uplatňovania migračných, azylových a integračných politík. Politiky budú účinnejšie a lepšie prispôsobené reálnym potrebám, len ak sa na nich budú podieľať migranti, žiadatelia o azyl a utečenci.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Ľudia, ktorí sa usadia v Európe, musia mať rovnaké práva a povinnosti ako všetci ostatní. Len prístup k zdravotnej starostlivosti, bývaniu, vzdelávaniu a zamestnaniu im umožní žiť naplno. Integrácia migrantov je v záujme nás všetkých – dáva vzniknúť silným a harmonickým komunitám a zároveň chráni pred izoláciou a segregáciou. Táto konzultácia a odborná skupina nám umožnia požiadať tých, ktorých naše politiky najviac zasahujú, aby sa zapojili do ich tvorby. Toto je európsky spôsob života.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson povedala: „Kríza spôsobená koronavírusom opäť dosvedčila, že migranti a utečenci zásadne prispievajú k našim spoločnostiam. Mnohí sa však v európskych krajinách stále stretávajú s problémami nájsť si ubytovanie či zamestnanie, získať vzdelávanie či zdravotnú starostlivosť. Úsilie o integráciu musíme na úrovni EÚ zintenzívniť. Vyzývam všetky zainteresované strany, najmä migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, aby odpovedali na konzultáciu a pomohli nám navrhnúť budúce opatrenia v prospech integrácie, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života a zvýšiť súdržnosť a otvorenosť našich spoločností.“

Konzultácia aj expertná skupina má Komisii pomôcť zhromaždiť príspevky od širokého spektra zainteresovaných strán vrátane vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, organizácií občianskej spoločnosti, sociálnych a hospodárskych partnerov, podnikov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, akademických, kultúrnych a športových organizácií, organizácií migrantov a súkromných osôb. Výsledky tejto konzultácie sa využijú pri koncipovaní akčného plánu pre integráciu a začlenenie, ktorý Komisia ohlásila vo svojom pracovnom programe.

Viac..  Krajiny V4 spolu so Slovinskom a Rakúskom riešili spoločný postup pri migračných vlnách

Verejná konzultácia bude dostupná vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ 21. októbra 2020. Výzva na podávanie žiadostí o členstvo v expertnej skupine Komisie zameranej na názory migrantov bude otvorená do 21. septembra.

Súvislosti

Dobre riadená migrácia do Európy je prínosom pre naše spoločnosti, kultúru aj hospodárstvo. Integrácia a sociálne prijatie ľudí s migrantským pôvodom majú zásadný vplyv na kultúrnu výmenu a súdržnosť komunít. Zároveň pomáhajú vyplniť medzery v zručnostiach a dostupnosti pracovných síl a celkovo zvyšujú hospodársku výkonnosť. Priveľa migrantov v EÚ sa borí s nezamestnanosťou, nedostatkom príležitostí na vzdelávanie či odbornú prípravu a obmedzenými sociálnymi kontaktmi v širších komunitách. To všetko sú však výzvy, z ktorých by primerané verejné politiky mohli vytvoriť príležitosti.

Zodpovednosť za integračné politiky nesú predovšetkým členské štáty. Napriek tomu EÚ zaviedla širokú škálu opatrení, ktoré motivujú a podporujú v úsilí o šírenie integrácie štátne, ale aj miestne a regionálne orgány a občiansku spoločnosť. Súčasťou týchto opatrení sú finančné prostriedky a nástroje na podporu sociálnej a hospodárskej súdržnosti v členských štátoch. V roku 2016 Komisia spustila akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý obsahoval päťdesiat opatrení na podporu integrácie.

Komisia Ursuly von der Leyenovej predloží akčný plán pre integráciu a začlenenie, v ktorom sa premietnu výsledky konzultácie a závery expertnej skupiny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň …