Vestager
Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestager, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže. PHOTO: © European Union.

Brusel začína antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí

Európska komisia začala antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii.

Odvetvový prieskum sa zameria na spotrebiteľské výrobky a služby, ktoré sú pripojené k sieti a môžu byť kontrolované na diaľku, napríklad prostredníctvom hlasového asistenta alebo mobilného zariadenia. Patria sem inteligentné domáce spotrebiče a nositeľné zariadenia. Informácie o trhu získané prostredníctvom prieskumu prispejú k presadzovaniu práva hospodárskej súťaže zo strany Komisie v tomto odvetví.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Očakáva sa, že spotrebiteľský internet vecí v nasledujúcich rokoch výrazne porastie a stane sa samozrejmosťou v každodennom živote európskych spotrebiteľov.Predstavte si inteligentnú chladničku, ktorá vám vytvorí zoznam potravín, ten si zobrazíte vo svojom inteligentnom zariadení, objednáte dodávku z obchodu, obchod vám nákup zašle pred dvere, tie si odomknete jedným slovíčkom. Možnosti sa zdajú nekonečné. Zdá sa, že kľúčom k úspechu v tomto odvetví je prístup k veľkým množstvám údajov používateľov, preto musíme zabezpečiť, aby účastníci trhu nepoužívali svoju kontrolu nad takýmito údajmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž alebo inak znemožniť prístup konkurentov k týmto trhom. Tento odvetvový prieskum nám pomôže lepšie pochopiť povahu a pravdepodobné účinky možných problémov v oblasti hospodárskej súťaže v tomto odvetví.“

Napriek pomerne rannému štádiu vývoja v odvetví internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii, existujú náznaky, že určité obchodné praktiky môžu štrukturálne narušiť hospodársku súťaž. Existujú najmä náznaky týkajúce sa obmedzení prístupu k údajom a obmedzení interoperability, ako aj určitých foriem sebauprednostňovania a praktík spojených s používaním proprietárnych štandardov. Ekosystémy internetu vecí sú často charakterizované silnými sieťovými účinkami a úsporami z rozsahu, čo by mohlo viesť k rýchlemu vzniku dominantných digitálnych ekosystémov a „strážcov“ a mohlo by predstavovať riziko narušenia rovnováhy.

Komisia preto prostredníctvom tohto odvetvového prieskumu hospodárskej súťaže zhromaždí informácie o trhu s cieľom lepšie pochopiť povahu, prevalenciu a účinky týchto potenciálnych problémov v oblasti hospodárskej súťaže a posúdiť ich na základe antitrustových pravidiel EÚ.

Viac..  Kríza sa dotkla aj IT. Poznáme oblasť, ktorá napriek pandémii naberá nových ľudí

Odvetvový prieskum sa bude týkať výrobkov, ako sú nositeľné zariadenia (napr. inteligentné hodinky alebo športové náramky) a pripojené spotrebiteľské zariadenia používané v kontexte inteligentnej domácnosti, ako sú chladničky, práčky, inteligentné televízne prijímače, inteligentné reproduktory a osvetľovacie systémy. Odvetvový prieskum bude zhromažďovať aj informácie o službách dostupných prostredníctvom inteligentných zariadení, ako sú napríklad strímingové služby na hudbu a video, ako aj informácie o hlasových asistentoch, ktoré sa používajú na prístup k týmto službám.

V prípade, že Komisia po analýze výsledkov identifikuje konkrétne obavy v súvislosti s hospodárskou súťažou, môže začať vyšetrovanie takýchto prípadov s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami EÚ týkajúcimi sa obmedzujúcich obchodných praktík a zneužívania dominantného postavenia na trhu (články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – ZFEÚ).

Prieskum dopĺňa iné opatrenia začaté v rámci digitálnej stratégie Komisie, najmä regulačné iniciatívy týkajúce sa umelej inteligencie, údajov a digitálnych platforiem.

Ďalší postup

V nadchádzajúcich týždňoch Komisia zašle žiadosti o informácie širokej škále subjektov pôsobiacich v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v celej EÚ. Dotknuté spoločnosti môžu zahŕňať napríklad výrobcov inteligentných zariadení, vývojárov softvéru a súvisiacich poskytovateľov služieb. Podľa antitrustových pravidiel EÚ môže Komisia od spoločností a obchodných združení požadovať, aby v rámci odvetvového prieskumu poskytli určité informácie, dokumenty alebo vyhlásenia.

Komisia očakáva, že na jar 2021 uverejní predbežnú správu o odpovediach na konzultáciu. Záverečná správa bude nasledovať v lete 2022.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke odvetvového prieskumu.

Tento odvetvový prieskum nadväzuje na viaceré iné antitrustové odvetvové prieskumy, ktoré sa uskutočnili v posledných rokoch v takých oblastiach, ako sú finančné služby, energia, lieky a elektronický obchod. Viac informácií nájdete na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …