ladovec
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ otvára konzultáciu o ďalších krokoch v politike pre Arktídu

Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť spoločne vyhlásili verejnú konzultáciu o ďalších krokoch v politike Európskej únie pre Arktídu. Táto konzultácia umožní širokú diskusiu o politike EÚ pre Arktídu v súvislosti s novými výzvami a príležitosťami vrátane ambícií EÚ podľa európskej zelenej dohody. Cieľom konzultácie je zozbierať podnety k silných stránkam a nedostatkom existujúcej politiky, aby bolo možné vypracovať aktualizovaný prístup.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell uviedol: „Problematika Arktídy ako súčasť medzinárodných vzťahov sa neustále vyvíja. Zmena klímy má dramatický vplyv na povahu tohto regiónu a zvyšuje jeho geopolitický význam. Viacero hráčov sa preto začína zaujímať o nové strategické a hospodárske príležitosti na ďalekom severe. Musíme zaručiť, aby Arktída zostala zónou nízkeho napätia a mierovej spolupráce, v ktorej sa otázky riešia prostredníctvom konštruktívneho dialógu. Európska únia musí byť plne vybavená na účinné riadenie novej dynamiky v súlade s našimi záujmami a hodnotami.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius vyhlásil: „Dianie v Arktíde má celosvetový dosah a týka sa nás všetkých. EÚ musí stáť na čele s jasnou a jednotnou politikou pre Arktídu, aby mohla riešiť výzvy, ktoré nás čakajú v nasledujúcich rokoch. Vďaka širokému spektru odborných znalostí a stanovísk, ktoré zozbierame formou spomínanej konzultácie, budeme môcť pre tento región pripraviť solídnu stratégiu.“

Konzultácia pomôže:

Viac..  Potravinárska komora Slovenska je sklamaná, že prezidentka podpísala novelu zákona o odpadoch

i) prehodnotiť úlohu EÚ v oblasti arktických záležitostí;

ii) prehodnotiť tri priority súčasného spoločného oznámenia o integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu a činnosti, ktoré z neho vychádzajú, a

iii) identifikovať možné nové oblasti politiky, ktoré treba rozvíjať.

Kľúčovými cieľmi pre arktický región sú boj proti zmene klímy a jej vplyvom a ochrana životného prostredia. Ďalšou prioritou EÚ je podpora udržateľného rozvoja v Arktíde v prospech miestnej populácie vrátane domorodého obyvateľstva. Na to treba neustále zlepšovať naše poznatky o zmenách v arktickom regióne a nájsť udržateľné spôsoby, ako na ne reagovať. Prístup EÚ k otázkam Arktídy sa opiera o vedu, inovácie a silnú podporu multilaterálnej spolupráce.

Súvislosti

Politika EÚ pre Arktídu bola prvýkrát načrtnutá v roku 2008 a odvtedy sa pravidelne aktualizuje. Jej súčasná podoba je zakotvená v spoločnom oznámení z roku 2016. Rada v decembri 2019 vyzvala Komisiu a vysokého predstaviteľa, aby pokračovali v jej vykonávaní a zároveň začali pracovať na jej aktualizácii. Súčasná politika sa zameriava na tri priority: zmena klímy a ochrana životného prostredia Arktídy; udržateľný rozvoj v oblasti Arktídy a v jej okolí a medzinárodná spolupráca v otázkach súvisiacich s Arktídou. Vyhlásená verejná konzultácia bude prebiehať do 6. novembra 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …