komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia zaregistruje novú iniciatívu občanov s názvom „Právo na liečbu“

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Právo na liečbu“. Skupina organizátorov vyzýva Úniu, „aby uprednostnila verejné zdravie pred súkromným ziskom a aby zaručila, že vakcína a liečba ochorenia spôsobeného pandémiou sa stanú celosvetovým verejným statkom, ktorý bude voľne prístupný pre všetkých“.

Táto európska iniciatíva občanov má nasledujúce ciele:

  1. zabezpečiť, aby práva duševného vlastníctva vrátane patentov nebránili v prístupnosti alebo dostupnosti akejkoľvek budúcej vakcíny alebo liečby ochorenia COVID-19;
  2. zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ týkajúce sa údajov a trhovej exkluzivity neobmedzovali okamžitú účinnosť nútených licencií vydávaných členskými štátmi;
  3. zaviesť pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ právnu povinnosť podeliť sa o poznatky o zdravotníckych technológiách, duševné vlastníctvo a/alebo údaje súvisiace s ochorením COVID-19 v rámci združovania technológií a patentov;
  4. zaviesť právne povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ z hľadiska transparentnosti verejných príspevkov a výrobných nákladov, ako aj doložky o prístupnosti a cenovej dostupnosti v spojení s nevýhradnými licenciami.

Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prijateľná, pretože spĺňa potrebné podmienky. Preto rozhodla o jej zaregistrovaní. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala podstatu iniciatívy.

Ďalší postup

Po registrácii iniciatívy môžu organizátori v najbližších 6 mesiacoch začať 1-ročný proces zbierania podpisov na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa bude musieť k iniciatíve do šiestich mesiacov vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Viac..  Taliansky minister verí, že G20 zabezpečí vakcíny všetkým obyvateľom chudobných krajín

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne bola aktivovaná v apríli 2012.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov z aspoň štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby v oblastiach, v ktorých má právomoc konať, navrhla právny akt.

Podmienky prípustnosti: 1) navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2) nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3) ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Od začiatkov európskej iniciatívy občanov Komisia celkovo zaregistrovala 75 občianskych iniciatív a 26 ich odmietla.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ od vypuknutia pandémie partnerským štátom poskytla podporu 34 miliárd eur

Európska únia (EÚ), členské krajiny EÚ a európske finančné inštitúcie vo formáte Tím Európa od …