europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Vlastné zdroje financovania EÚ: Parlament urobil ďalší krok na ceste k obnove Únie

Parlament v stredu umožnil Rade urýchlene schváliť nové pravidlá, ktoré majú Únii dovoliť požičať si 750 miliárd eur na financovanie balíka obnovy EÚ pre budúce generácie.

Poslanci urýchleným prijatím legislatívneho stanoviska k návrhu Rozhodnutiu Rady o systéme vlastných zdrojov už na septembrovej plenárnej schôdzi prispeli k možnej skoršej implementácii tohto kľúčového legislatívneho návrhu EÚ. Európska komisia by vďaka rýchlemu postupu zákonodarcov mohla už čoskoro získať možnosť požičať si na trhoch až 750 miliárd eur na financovanie balíka obnovy EÚ.

Prijatie stanoviska EP umožní Rade urýchlene prijať rozhodnutie o vlastných zdrojoch a začať ratifikačný proces v dvadsiatich siedmich krajinách Únie. Cieľom je čo najskoršie spustenie plánu obnovy EÚ.

Parlament vo svojom stanovisku, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 455 (za): 146 (proti): 88 (zdržalo sa hlasovania), trvá na potrebe zavedenia súboru nových vlastných zdrojov príjmov rozpočtu EÚ. Zavádzanie týchto nových zdrojov financovania Únie, ktoré by mali pokryť prinajmenšom náklady súvisiace s plánom obnovy EÚ, by sa podľa Parlamentu malo riadiť právne záväzným harmonogramom. Financovanie balíka obnovy musí byť udržateľné a nesmie sa stať bremenom pre ďalšie generácie, zdôrazňujú poslanci – spoliehajúc sa v tejto súvislosti aj na zavedenie daní pre nadnárodných znečisťovateľov a korporácie.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca José Manuel Fernandes (EPP, PT) vyhlásil: „Dnes sa v Európskom parlamente prepisovali dejiny. Nový vlastný zdroj bol naposledy zavedený pred 32 rokmi. Európska komisia si na trhoch ešte nikdy nepožičala takúto vysokú sumu. Táto správa je dobrým predpokladom na to, aby Rada prijala rozhodnutie o vlastných zdrojoch a aby sa začal proces ratifikácie v parlamentoch členských štátov. Ak chceme, aby Fond obnovy nadobudol účinnosť už 1. januára 2021, musíme konať rýchlo. Na čo ešte čaká Rada?

Viac..  Hodnota hrubej produkcie EÚ bola v roku 2020 414,1 miliardy eur

Spravodajkyňa Valérie Hayer (RE, FR) vyhlásila: „Vďaka dnešnému hlasovaniu poslancov je pôžička na obnovu na dobrej ceste. Teraz musíme zabezpečiť, aby dlh splatili technologickí giganti, daňoví podvodníci, veľkí zahraniční znečisťovatelia a ďalší, ktorí využívajú náš jednotný trh, ale neprispievajú spravodlivým dielom k našej prosperite a ochrane našej planéty.”

Viac informácií nájdete v návrhu legislatívneho uznesenia.

Súvislosti

Hlasovanie poslancov o legislatívnom stanovisku je nevyhnutným predpokladom prijatia rozhodnutia o vlastných zdrojoch financovania Únie v Rade a jeho následnej ratifikácie v parlamentoch 27 členských štátov EÚ. Rada môže rozhodnutie prijať až po konzultácii s Európskym parlamentom. Hlasovanie Rady musí byť navyše jednomyseľné.

Rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov predstavuje právny základ pre zdroje príjmov rozpočtu EÚ. Novela rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov Únie však prináša nový právny základ, ktorý Únii umožní požičať si na finančných trhoch prostriedky potrebné na financovanie nástroja obnovy Next Generation EU (NGEU). Rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť spolu s novým Viacročným finančným rámcom v januári 2021. Na vstup do platnosti ho však musia najskôr ratifikovať parlamenty všetkých členských štátov EÚ.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Europarlament prekonal ďalšiu prekážku na ceste k plánu obnovy Únie

Európsky parlament schválil tri právne predpisy v oblasti implementácie systému vlastných zdrojov EÚ, čím pripravil …