Wiezik
Europoslanec Michal Wiezik. PHOTO: © European Union-EP.

Vyjadrenie M. Wiezika (EĽS, Spolu-OD) k vystúpeniu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU

Vystúpenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU pre poľnohospodárstvo a rybárstvo vníma europoslanec Michal Wiezik (EĽS, Spolu-OD) veľmi kriticky. Podľa jeho názoru oficiálna pozícia ministra v otázke využívania prostriedkov SPP vyznela jednoznačne v prospech posilnenia praktík intenzívneho priemyselného poľnohospodárstva.

Minister priamo požaduje zintenzívnenie poľnohospodárskej výroby a oslabenie kontrolných mechanizmov a environmentálnych ambícií. Prihlásil sa k maximálnej voľnosti vo využívaní priamych platieb, upustil od ambície ich stropovania a požaduje navýšenie viazanej podpory až na 25%, pričom súčasnú úroveň tohto opatrenia (13 + 2 %) uviedol ako spodnú prípustnú hranicu. Otázna a nejasná zostáva jeho formulácia ohľadom plodín GMO, kedy vylúčenie ich označovania spomenul v spojitosti s pestovaním bielkovinových potravín na Slovensku.

Opatrenia sledujúce posilnenie biodiverzity a stability poľnohospodárskej krajiny odporučil oslabiť prostredníctvom zrušenia povinného podielu tzv. ekoschém, a ich presunu medzi rokmi. Tieto oficiálne návrhy sú vo veľkom kontraste s predchádzajúcimi vyjadreniami ministra o oživení poľnohospodárskej krajiny Slovenska, a šetrnejšom využívaní poľnohospodárskej pôdy, sú v príkrom rozpore so stratégiou EÚ na ochranu Biodiverzity a Farm2Fork. Ide o hodnotové preorientovanie, ktoré nekorešponduje s environmentálnymi ambíciami programového vyhlásenia vlády. Ak je našim cieľom zabezpečiť udržateľné lokálne a vitálne poľnohospodárstvo, ktoré neohrozuje zdravie obyvateľstva a je schopné odpovedať na výzvy meniaceho sa sveta, vystúpenie ministra je v príkrom rozpore s týmto cieľom, uzatvára Wiezik.

Viac..  Europoslanec Jurzyca ponúka stáž v bratislavskej a bruselskej kancelárii za 1300 eur/mesiac

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

I. Brocková: Slovensko aktívne a flexibilne reaguje na globálne krízy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 24. augusta 2021 …