Hojsik
Europoslanec Martin Hojsík. PHOTO: © European Union-EP.

Martina Hojsíka zvolili za podpredsedu vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT) v Európskom parlamente

Poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovenska Martin Hojsík bol zvolený za podpredsedu vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT).

“Ročne sa v Európskej únii a ďalších krajinách prepraví 37 miliónov živých prasiat, kôz oviec, a dobytku ako aj jedna miliarda hydiny. Tieto cesty môžu trvať aj celé dni, a mnohé zvieratá sú počas nich vystavené veľkému utrpeniu. Často končia zranené, dehydrované a náchylné na choroby,” vysvetlil poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík.

“Súčasný stav transportu živých zvierat je neľudský. Označujeme sa za modernú spoločnosť, no naše praktiky pripomínajú často stredovek. Nie je humánne, aby sme zvieratá prevážali dlhé hodiny v teple, naskladané na sebe, bez jedla a pitia len preto, aby sme ich na konci cesty zabili,” uviedol poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík.

Úlohou vyšetrovacieho výboru bude preskúmať dodržiavanie platných regulácii transportu živých zvierat ako v krajinách EÚ, tak pri exportoch do tretích krajín mimo Únie. Súčasne má výbor prísť s odporúčaniami ako situáciu zlepšiť. Medzi možné riešenia patria posilnenie kontrolných kapacít členských štátov, sprísnenie regulácie, či podpora schém, ktoré umožnia lokálny chov a porážku zvierat. “Som presvedčený, že prísnejšia regulácia transportu živých zvierat nielen zlepší život a zdravie zvierat, bude aj prínosom pre zdravie nás, ľudí. Zlepšením podmienok pre zvieratá znížime riziko prenosu chorôb,” doplnil podpredseda progresívcov Hojsík.

Viac..  Martin Hojsík: Päť miliónov navyše na monitorovanie škodlivých látok v prírode

“Mojou prvou prioritou ako podpredsedu výboru bude nastavenie a dodržiavanie cieľa maximálnej doby transportu na štyri až osem hodín. Momentálne máme platné pravidlá a regulácie pre prevoz zvierat, ale v realite sa nedodržiavajú. Počas päťročného vyšetrovania transportov na bulharsko-tureckej hranici sa ukázalo, že až 70% kontrolovaných transportov zvierat zo Slovenska nedodržiava základné pravidlá na ochranu zvierat a nášho zdravia. Zároveň preto budem tlačiť na posilnenie kapacít členských štátov na kontrolu dodržiavania pravidiel transportu živých zvierat,” vysvetlil novozvolený podpredseda výboru Hojsík.

“V tejto téme však nejde len o vyššie princípy, zo zmeny súčasného stavu budú profitovať aj ľudia na Slovensku. V súčasnosti sa zo Slovenska zvieratá hromadne vyvážajú a porážajú v iných krajinách. Mojim cieľom je, aby zvieratá, ktoré sa u nás dochovali, sa tu aj porazili, pretože to vytvorí nové pracovné miesta a podporí to rozvoj lokálneho potravinárskeho priemyslu. Profitovať z toho budú slovenské farmárky a farmári,” uzavrel Martin Hojsík.

O mam

Avatar