Brockova
Zdroj: MZVaEZ SR.

Ingrid Brocková na virtuálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková zastupovala Slovensko na virtuálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). Podujatie zorganizovala Čierna Hora, ktorá v roku 2020 predsedá tejto regionálnej platforme.

Hlavnou témou stretnutia zástupcov rezortov diplomacií krajín strednej a východnej Európy a západného Balkánu bola diskusia o riešení sociálno-ekonomických dopadov pandémie COVID-19 v členských krajinách SEI a výmena názorov na spôsoby ozdravenia národných ekonomík, posilnenia vzájomných väzieb, ktoré by zároveň ponúkli novú perspektívu existujúcej regionálnej spolupráce.

„Táto kríza nám pripomenula hlavný dôvod prečo boli založené regionálne organizácie a prečo sú v dnešnom svete tak potrebné,“ uviedla vo svojom vystúpení štátna tajomníčka Ingrid Brocková a zároveň vyjadrila potešenie nad tým, že Slovensko bolo schopné rýchlo zmobilizovať pomoc v boji proti následkom COVID-19 krajinám západného Balkánu a Východného partnerstva či už vo forme finančného príspevku alebo poskytnutím materiálnej humanitárnej pomoci. „Spolupráca medzi SEI a ďalšími medzinárodnými organizáciami v boji proti pandémii COVID-19 nám dokazuje, že jednotná a koordinovaná reakcia je pre nás všetkých najlepším možným riešením.“ Štátna tajomníčka tiež ocenila mimoriadnu grantovú výzvu SEI zorganizovanú na pomoc jednotlivým krajinám, v ktorej uspela aj slovenská firma STEMI z Košíc.

Viac..  M. Klus: Očkovanie a COVID pasy sú stále najlepšou európskou odpoveďou v boji s koronavírusom

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková vo svojom vystúpení ďalej zdôraznila dôležitosť pokračovania vo vzájomnej podpore a úzkej spolupráci krajín regiónu SEI nielen počas boja s koronakrízou, ale aj pri následnom ozdravení národných ekonomík a napredovaní našej spoločnosti po tejto kríze.

Na záver zasadnutia prijali ministri spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôrazňujú dôležitú úlohu SEI v podpore konštruktívneho politického dialógu a spolupráce medzi jej členskými štátmi a pri upevňovaní ekonomickej stability a hospodárskeho rastu regiónu prostredníctvom konkrétnych programov a projektov. Stredoeurópska iniciatíva je regionálne združenie pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu, ktorej cieľom je podporovať proces transformácie a európskej integrácie. V novembri 2020 oslávi 31. výročie svojho založenia. Členmi je 17 štátov, z toho 9 členov Európskej únie a ďalej krajín západného Balkánu a Východného partnerstva.

O mam

Avatar