sfpa
PHOTO: FB SFPA

Ministri predstavili priority slovenského plánu obnovy a odolnosti v energetike a ekológii

Bratislava – Na tlačovej konferencii dnes, 28. septembra 2020, traja ministri a štátny tajomník predstavili priority národného plánu obnovy a odolnosti v oblasti energetiky a ekológie. S týmto plánom sa Slovensko bude uchádzať o finančné prostriedky z nástroja Next Generation EU. Tlačová konferencia sa uskutočnila v rámci štrnásteho ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC).

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu; Ján Budaj, minister životného prostredia; Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Ministri predstavili kľúčové priority hneď v niekoľkých oblastiach. Podľa Veroniky Remišovej sa v oblasti vodného hospodárstva bude Slovensko sústrediť na výstavbu verejných vodovodov a čistiarní odpadových vôd, ako aj na ochranu vodných zdrojov. V oblasti klimatickej politiky budú prioritami vlády najmä investície do zelenej energie, ekologická verejná doprava, cyklodoprava a podpora železničnej dopravy.

Predstavitelia vlády vidia obrovský problém aj v odpadovom hospodárstve – Slovensko má mnoho nelegálnych skládok a produkuje nadmerné množstvo komunálneho odpadu. Ján Budaj dokonca vyhlásil: „Musíme spieť ku úplnému zastaveniu skládkovania a ja som presvedčený, že je to možné.

Viac..  Michal Šimečka o pandora papers: Je veľmi smutné, že aj mnoho politikov využíva daňové raje

Veronika Remišová tiež upozornila na nutnosť tvorby reforiem: „Súčasťou investícií musia byť aj reformy. Investície bez reforiem sú slepou uličkou. A momentálne sú tie reformy digitalizácia, zelená ekonomika, zdravotníctvo, vzdelávanie a udržateľná fiškálna politika.“

Predstavitelia vlády sa tiež zhodli na tom, že Slovensko má na vytvorenie celého plánu obnovy ešte dosť času, kým ho bude predkladať Európskej Komisii. Priority sú podľa nich jasne stanovené a teraz už len ostáva dôkladná verejná diskusia a mnoho práce.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

lexmann

Miriam Lexmann: So znepokojením sledujem koncentráciu 92-tisíc ruských vojakov a vojenskej techniky na hraniciach s Ukrajinou

BRATISLAVA – Ruská federácia v posledných dňoch pri hraniciach s Ukrajinou rozbehla mimoriadne veľké vojenské …