pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Krajiny EÚ testujú svoju schopnosť spolupracovať v prípade kybernetických útokov

Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sa stretli, aby otestovali a vyhodnotili svoje schopnosti a odolnosť v prípade útoku na kybernetickú bezpečnosť.

Cvičenie, ktoré organizuje Holandsko s podporou agentúry ENISA, je kľúčovým míľnikom smerom k dokončeniu príslušných prevádzkových postupov, ktorých cieľom je zaistiť koordinovanejšie zdieľanie informácií a jednotná reakcia na incidenty medzi orgánmi kybernetickej bezpečnosti EÚ. Navyše, členské štáty dnes spustili sieť kontaktných organizácií pre kybernetické krízy (Cyber Crisis Liaison Organisation Network – CyCLONe) zameranú na uľahčenie spolupráce v prípade kybernetických incidentov. Sieť zabezpečí efektívnejší tok informácií medzi rôznymi štruktúrami kybernetickej bezpečnosti v členských štátoch a umožní lepšiu koordináciu vnútroštátnych stratégií reakcie a hodnotení vplyvu.

EÚ v súčasnosti disponuje širokou škálou nástrojov na ochranu elektronických komunikačných sietí. Patrí medzi ne smernica o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica o kybernetickej bezpečnosti ),  akt EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti nové pravidlá v oblasti telekomunikácií.

Viac..  Európska komisia navrhuje posilnenie mandátu agentúry pre drogy

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

pocitac

Komisia investuje takmer 2 miliardy eur do podpory digitálnej transformácie

Komisia prijala tri pracovné programy k programu Digitálna Európa, v ktorých určila ciele a konkrétne tematické …