lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia podpísala zmluvu o spoločnom obstarávaní so spoločnosťou Gilead na dodávku remdeziviru

Komisia podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na dodávku až 500 000 liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir) s možnosťou jej zvýšenia na viac ako 500 000 liečebných dávok. Na dohode o spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 36 signatárov vrátane všetkých krajín EÚ, Nórska a Islandu (krajiny EHP)*, Spojeného kráľovstva, ako aj šiestich kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov (Albánsko, Severomacedónska republika, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo** a Bosna a Hercegovina). Všetky zúčastnené krajiny teraz môžu priamo zadávať svoje objednávky na nákup lieku Veklury. Veklury je v tomto štádiu jediný liek s podmienečným povolením na uvedenie na trh v EÚ na liečbu pacientov s ochorením COVID-19, ktorí potrebujú dostávať kyslík.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Dnes sme zabezpečili prístup k remdeziviru na liečbu až 500 000 pacientov, ktorí to naliehavo potrebujú. Naše intenzívne úsilie na zaručenie dostupnosti bezpečnej a účinnej liečby ochorenia COVID-19 aj naďalej pokračuje. Naším spoločným obstarávaním na úrovni EÚ podporujeme krajiny v celej Európe, aby spojili svoje sily a získali prístup k nevyhnutnému vybaveniu a životne dôležitým liekom. Spolu sme vždy silnejší, najmä pokiaľ ide o solidaritu Európanov v boji proti pandémii COVID-19.“ 

Podpísanie tejto rámcovej zmluvy o spoločnom obstarávaní nadväzuje na zmluvu medzi Komisiou a spoločnosťou Gilead o zabezpečení 33 380 liečebných dávok lieku Veklury, ktoré sa od augusta distribuovali v celej EÚ a v Spojenom kráľovstve. Táto zmluva bola financovaná z nástroja Komisie na núdzovú podporu (ESI) v celkovej hodnote 70 miliónov EUR.

Liečebné dávky nakúpené za finančné prostriedky ESI prispeli k pokrytiu bezprostredných potrieb od augusta do októbra v snahe zaistiť, aby pacienti v kritickom stave dostali liečbu. Lieky boli distribuované v niekoľkých zásielkach. Zmluvou o spoločnom obstarávaní sa teraz krajinám, ktoré sa rozhodnú pre kúpu lieku Veklury, zabezpečí aj naďalej jeho neprerušená dodávka.

Viac..  Komentár Marca Németha: Rútime sa do záhuby, politici idú cez mŕtvoly, ale aspoň školy sú otvorené

Súvislosti

Spoločné obstarávanie je nástroj, ktorý Európska komisia použila aj začiatkom tohto roka na zabezpečenie dodatočného prístupu zúčastnených krajín k osobným ochranným prostriedkom, pľúcnym ventilátorom, testovaciemu materiálu či k liekom určeným pre jednotky intenzívnej starostlivosti. V tomto prípade ide o šiestu úspešnú realizáciu spoločného obstarávania.

Členské štáty celkovo dokázali využiť nástroj spoločného obstarávania v rámci EÚ na to, aby už od apríla mohli objednávať napríklad osobné ochranné prostriedky, vďaka čomu získali prístup na trh s nedostatkovými výrobkami za lepších podmienok. Zmluvy na osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a laboratórne vybavenie umožňujú členským štátom objednávať počas jedného roka kritické zásoby za viac ako 3,3 miliardy EUR.

Pripravuje sa viac spoločných obstarávaní:

Spoločné obstarávanie na dodávku zdravotníckeho vybavenia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa začalo 28. septembra. Zahrnutých je 27 druhov vybavenia zoskupených v šiestich kategóriách: boxy na prepravu očkovacích látok, nádoby na odpad, injekčné striekačky, dezinfekčné látky, osobné ochranné prostriedky a anestetické potreby.

Proces spoločného obstarávania základných liekov určených pre jednotky intenzívnej starostlivosti je vo fáze finalizácie a krajiny môžu v nasledujúcich dňoch začať so zadávaním objednávok. Proces sa vzťahuje na lieky určené na intenzívnu starostlivosť v šiestich oblastiach (analgetiká, antibiotiká, svalové relaxanty, anestetiká, lieky na resuscitáciu, iné).

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

MSD požiadala Európsku liekovú agentúru o uvedenie tabletky proti COVID-19 na trh

Farmaceutická spoločnosť Merck Sharp & Dohme (MSD) požiadala Európsku liekovú agentúru (EMA) o povolenie uvedenia …