lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia podpísala zmluvu o spoločnom obstarávaní so spoločnosťou Gilead na dodávku remdeziviru


Komisia podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na dodávku až 500 000 liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir) s možnosťou jej zvýšenia na viac ako 500 000 liečebných dávok. Na dohode o spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 36 signatárov vrátane všetkých krajín EÚ, Nórska a Islandu (krajiny EHP)*, Spojeného kráľovstva, ako aj šiestich kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov (Albánsko, Severomacedónska republika, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo** a Bosna a Hercegovina). Všetky zúčastnené krajiny teraz môžu priamo zadávať svoje objednávky na nákup lieku Veklury. Veklury je v tomto štádiu jediný liek s podmienečným povolením na uvedenie na trh v EÚ na liečbu pacientov s ochorením COVID-19, ktorí potrebujú dostávať kyslík.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Dnes sme zabezpečili prístup k remdeziviru na liečbu až 500 000 pacientov, ktorí to naliehavo potrebujú. Naše intenzívne úsilie na zaručenie dostupnosti bezpečnej a účinnej liečby ochorenia COVID-19 aj naďalej pokračuje. Naším spoločným obstarávaním na úrovni EÚ podporujeme krajiny v celej Európe, aby spojili svoje sily a získali prístup k nevyhnutnému vybaveniu a životne dôležitým liekom. Spolu sme vždy silnejší, najmä pokiaľ ide o solidaritu Európanov v boji proti pandémii COVID-19.“ 

Podpísanie tejto rámcovej zmluvy o spoločnom obstarávaní nadväzuje na zmluvu medzi Komisiou a spoločnosťou Gilead o zabezpečení 33 380 liečebných dávok lieku Veklury, ktoré sa od augusta distribuovali v celej EÚ a v Spojenom kráľovstve. Táto zmluva bola financovaná z nástroja Komisie na núdzovú podporu (ESI) v celkovej hodnote 70 miliónov EUR.

Liečebné dávky nakúpené za finančné prostriedky ESI prispeli k pokrytiu bezprostredných potrieb od augusta do októbra v snahe zaistiť, aby pacienti v kritickom stave dostali liečbu. Lieky boli distribuované v niekoľkých zásielkach. Zmluvou o spoločnom obstarávaní sa teraz krajinám, ktoré sa rozhodnú pre kúpu lieku Veklury, zabezpečí aj naďalej jeho neprerušená dodávka.

Viac..  Eurobarometer: polovica Európanov stále verí, že antibiotiká zabíjajú vírusy

Súvislosti

Spoločné obstarávanie je nástroj, ktorý Európska komisia použila aj začiatkom tohto roka na zabezpečenie dodatočného prístupu zúčastnených krajín k osobným ochranným prostriedkom, pľúcnym ventilátorom, testovaciemu materiálu či k liekom určeným pre jednotky intenzívnej starostlivosti. V tomto prípade ide o šiestu úspešnú realizáciu spoločného obstarávania.

Členské štáty celkovo dokázali využiť nástroj spoločného obstarávania v rámci EÚ na to, aby už od apríla mohli objednávať napríklad osobné ochranné prostriedky, vďaka čomu získali prístup na trh s nedostatkovými výrobkami za lepších podmienok. Zmluvy na osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a laboratórne vybavenie umožňujú členským štátom objednávať počas jedného roka kritické zásoby za viac ako 3,3 miliardy EUR.

Pripravuje sa viac spoločných obstarávaní:

Spoločné obstarávanie na dodávku zdravotníckeho vybavenia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa začalo 28. septembra. Zahrnutých je 27 druhov vybavenia zoskupených v šiestich kategóriách: boxy na prepravu očkovacích látok, nádoby na odpad, injekčné striekačky, dezinfekčné látky, osobné ochranné prostriedky a anestetické potreby.

Proces spoločného obstarávania základných liekov určených pre jednotky intenzívnej starostlivosti je vo fáze finalizácie a krajiny môžu v nasledujúcich dňoch začať so zadávaním objednávok. Proces sa vzťahuje na lieky určené na intenzívnu starostlivosť v šiestich oblastiach (analgetiká, antibiotiká, svalové relaxanty, anestetiká, lieky na resuscitáciu, iné).

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

lieky

EMA odporučila podmienečné schválenie antivirotika paxlovid

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila podmienečné schválenie antivirotika paxlovid farmaceutickej spoločnosti Pfizer na používanie v …